Fakta och statistik

Linköping har ett starkt och varierat näringsliv. En lagom blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet ger staden en hög motståndskraft emot kraftiga konjunktursvängningar.

Linköpings starka position som ett säte för högteknologisk verksamhet kan ses om man ser till befolkningens utbildningsnivå. Bland de yrkesgrupper som finns i betydligt högre omfattning i Linköping än i riket i övrigt kan nämnas programvaruproducenter och datakonsulter, forskning och utveckling, tekniska konsulter, livsmedelsindustri samt hälso- och sjukvård. 

Stadens geografiska läge innebär att Linköping tillsammans med Norrköping klassas som Sveriges näst bästa läge för kommunikation och transporter. Med hamn, flera flygplatser, huvudbana för järnväg och E4 är regionen en utmärkt lokalisering för så gott som all typ av näringsverksamhet. 

 • Folkmängd: Ca 162 000
 • Yta: 1 575,61 km2 varav 140,1 är vatten.
 • Linköpings universitet: Ett av landets största lärosäten med 32 000 studenter.
 • Grundskolor och gymnasieskolor: Ett brett utbud av kommunala och privata skolor.
 • Universitetssjukhus: Högspecialiserad vård och närsjukvård mitt i staden.
 • Största arbetsgivare: Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting, SAAB-gruppen, Linköpings universitet med Hälsouniversitetet, Ericsson, ISS och Cloetta.
 • Goda förbindelser: Motorväg, tåg, flyg, kanaler.
 • Shoppingstad: Blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden.
 • Rikt kultur- och fritidsliv: Linköping är en evenemangsstad av rang med konserter, idrott på elitnivå, teater, museer, konst och mycket annat.

Basfakta Linköpings näringsliv

Antal anställda

Linköping är en utpräglad småföretagarstad, i likhet med resten av Sverige. De allra flesta företagen har noll anställda, vilket betyder att enbart ägaren är verksam. I kommunen finns fem företag med fler än 500 personer anställda.

Bolagsformer

I Linköping finns det cirka 19 000 registrerade företag. Av dessa räknar vi att cirka 11 000 är aktiva företag.

Med aktiva företag menar vi de företag som:

 • Är registrerade för F-skatt
 • Är registrerade för moms
 • Har en omsättning

Därtill tillkommer några vars verksamhet inte är momspliktig, men som är registrerade som arbetsgivare.

Nedanstående siffror gäller vår definition på aktiva företag och de uppdaterades senast 31 mars 2018.

Bolagsform fördelat på antal företag
Aktiebolag 5682
Enskild firma 4626
Handels- och Kommanditbolag 390
Ideell förening 96
Ekonomisk förening 33
Bostadsrättsförening 18
Stiftelser/fonder 10
Samfälligheter 5

Linköpings kommuns Näringslivsrapport

Vill du veta mer om vårt hur vår näringsliv mår så kan du läsa Linköpings kommuns Näringslivsrapport. I den har vi skapat en samlad bild av flera olika undersökningar, rapporter och rankingar.

Linköpings kommuns Näringslivsrapport

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juli 2019