Hoppa till huvudinnehåll

Kluster

Ett kluster kännetecknas av att det innehåller ett innovationssystem med en klar avgränsning i fråga om bransch och/eller inriktning och normalt även en egen fysisk miljö.

I klustret får företagen inte enbart närhet till andra företag i samma bransch, utan även stöd med marknadsföring, stöd för ansökningar till EU-medel och koppling till forskning och utveckling. Klustret kan även innehålla inkubatormöjligheter och andra organiserade stödsystem.

Vreta Kluster

Vreta Kluster är en utvecklingsverkstad för grön forskning, utveckling, teknik och affärer. Det gröna temat, samlat under ett och samma tak, bildar grogrund för synergieffekter, entreprenörsanda, forskning och nya företagskoncept. På Vreta Kluster finns verksamhet inom växtodling, djurhållning, mat, energi, skog och vattenbruk, som alla är viktiga utvecklingsområden för regionen och där klustret vill bidra till ökad marknads- och samhällsnytta. 

Här möts företagande och forskning i en öppen innovationsmiljö där klustret kan erbjuda support för teknikutveckling och tillämpning inom de gröna näringarna. I klustret finns även plats för inkubatorföretag in de gröna näringarna.

Aerospace Cluster Sweden

Flyg är viktigt för Linköping och Linköping för flyget. Därför tog Linköpings kommun initiativet till att växla upp det nätverk som redan fanns, men som hadde potential att bli så mycket mer. Vi startade Aerospace Cluster Sweden i projektform hösten 2013.

Aerospace Cluster Sweden är sedan juni 2016 en ekonomisk förening.

Aerospace Cluster Sweden är Nordens enda formaliserade kluster inom flyg och rymd. De är också medlemmar i den Europeiska klusterorganisationen EACP. 
Som medlem erbjuds du en plats i ett aktivt nätverk med tätt återkommande tillfällen för personliga möten. Du och ditt företag får del i forsknings- och utvecklingsprojekt, tillgång till rapporter och statistik, inbjudningar till nätverksaktiviteter, konferenser och seminarier och möjlighet att exponera företagets varumärke vid konferenser, mässor och andra marknadsförande sammanhang.

Compraser Labs

Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och produktionssystem för kompositbaserade produkter. Compraser Labs drivs i form av ett medlemsprogram av Swerea SICOMP och Swerea IVF.

Syftet är att dess medlemmar genom samverkan ska hitta effektivare och bättre sätt att producera, testa och kvalitetssäkra sina produkter som innehåller fiberkompositer.

Senast uppdaterad den 20 juli 2017