Infrastruktur

Välkommen till en lättillgänglig del av Sverige! Med mycket goda kommunikationer kan 500 000 människor nå Linköping på mindre än en timme. Södra Stambanan, Stångådalsbanan/Tjustbanan, flygplatsen, E4:an och flera riksvägar är viktiga beståndsdelar i Linköpings infrastruktur. Linköping bildar tillsammans med Norrköping och dess hamn en av landets starkaste logistiska regioner.

 

Linköping City Airport

På cykelavstånd finns Linköping City Airport som nu är den tredje största matarflygplatsen i Sverige när det gäller internationell matartrafik. Med KLM:s två turer dagligen till Amsterdam når resenärerna i vår region en ny dynamisk flygplats med trafik till hela världen via Schiphol.

Vägar och kollektivtrafik

I stadens närområde är kommunikationerna mycket goda med såväl tåg som busstrafik mellan de större orterna. Pendeltrafiken är omfattande och Linköping är ett pendlingscentrum i regionen med mer än 24 000 pendlare varje dag. AB Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken samt länsfärdtjänsten i Östergötlands län och erbjuder trafik med både buss, tåg och spårvagn.

Ostlänken

Stora investeringar gör Linköping ännu mer tillgängligt. Nästa steg är ett nytt Resecentrum för den kommande järnvägen Ostlänken.

Ostlänken är en cirka 15 mil lång planerad dubbelspårsjärnväg för höghastighetståg (tåg som kan köra över 300 kilometer i timmen) mellan Järna och Linköping. Ostlänken kommer när den är klar att ha flyttat Linköping ännu närmare Mälardalen och Stockholm med en beräknad restid Linköping – Stockholm på strax över en timme. Ostlänken är i sin tur en del av Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg och en del av framtida höghastighetsbana till Skåne.

Efter flera års utredande är järnvägsutredningen för Ostlänken avslutad och beslut om val av korridor har fattats av Trafikverket. Räknat från Stockholm så kommer den nya järnvägen att ha stationer i Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Ett genomförande av Götalandsbanan är en viktig förutsättning för flera andra ambitioner och utvecklingsprojekt som planeras just nu i Linköping, till exempel att få kortare restider till stockholmsområdet, att utveckla en fjärde storstadsregion tillsammans med Norrköping och att bidra till regional utveckling och en bättre miljö genom att verka för ett ökat kollektivtrafikresande. Flera viktiga planer, till exempel Översiktsplan för Staden Linköping, bygger också på att Götalandsbanan genomförs.

Förhandlingarna för Götalandsbanan genomförs av Sverigeförhandlingen, som har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige.

De ska ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. 

En utvecklad järnväg kommer att leda till väsentligt fler resenärer. Inriktningen för ett framtida resecentrum är att det skall placeras på östra sidan av Stångån. Detta redovisas bland annat i Översiktsplan för Kallerstad (Stång) och nytt resecentrum mm antagen av kommunfullmäktige i juni 2010.

För att medverka till en fortsatt planering har kommunen har också beslutat att vara med och samfinansiera kommande arbete med järnvägsplaner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 november 2018