Starka branscher

Linköping är en stad som vuxit upp med högteknologi och där teknik i olika former fortfarande är en dominerande verksamhet.

Detta syns tydligt om man ser till branschfördelningen:

  • 37 % av antalet företag arbetar med företagstjänster (tekniska konsulter och IT-företag ingår).
  • 29 % av antalet anställda i aktiebolag arbetar med företagstjänster.
  • 33 % är anställda inom tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrin är omsättningsmässigt störst (29 %). Till den tillverkande industrin räknas bland annat Saab med sin högteknologiska verksamhet inom flygområdet. Historiskt sett har tillverkningsindustrin varit stark i hela Östergötland, och Linköping är inget undantag. Under de senaste 25-30 åren har dock denna bransch minskat till förmån för företagstjänster och handel.

Linköping kännetecknas av flera olika starka branscher. I dessa samlas företag som arbetar inom samma område och som har nytta av att samverka i olika former. Branschsamverkan kan se olika ut i olika branscher – allt ifrån informella och lösa nätverk till formella kluster och gemensamma projekt.

Flyg

Störst är flygklustret. I Linköping finns avancerad forskning kring flyg, tillverkning av stridsflygplan och obemannade flygfarkoster samt utbildning av försvarets stridspiloter. Här finns mycket av Sveriges helikopterverksamhet, bl.a. med helikopterdivisionen vid Malmen. Linköping är även värd för det återkommande evenemanget Aerospace Forum. Fler än 18 000 personer är direkt eller indirekt berörda av flygklustret.

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Linköping är ett av Sveriges starkaste nav inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Linköpings Universitet är ett av landets främsta i fråga om forskning och utbildning inom IKT, och Science Park Mjärdevi är ett av Sveriges starkaste områden för affärsutveckling av IKT. Fler än 6500 personer arbetar i Mjärdevi.

Gröna näringar

I Vreta Kloster finns företagsparken Vreta Kluster, som är en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna. Hit kan du som driver företag inom mat och odling (jord, trädgård, vattenbruk), skog, djur och förnyelsebar energi vända dig. Vreta Kluster erbjuder bland annat nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering.

Miljöteknik

Regionen har många starka aktörer inom miljöteknikområdet med spetskompetens inom bl.a. affärsverksamhet inriktad på miljöteknik, forskning och biogaskunnande. I regionen finns fungerande kretslopp som gör att avfallet i stort sett är noll, vilket blivit en internationell förebild.

Handel

Linköping är regionens handelscentrum med starka områden i såväl Tornby som centrum. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden omsättningsmässigt. I city finns flera gallerior och omfattande A-lägen för handeln. Handeln i Linköping anställer nästan 7000 personer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 november 2018