Bygglogistik för en fungerande stad

Välkommen till ett seminarie som syftar till att belysa bygglogistiken i ett ”Cityperspektiv”, att berätta om vad som pågår, låta olika intressenter komma till tals, samt att skapa kontakter och öka medvetenheten om hur vi tillsammans kan bidra till stadsutveckling med minskad växtvärk.

Det byggs som aldrig förr i våra städer men faktum är att städer ständigt utvecklas – förändring är normaltillståndet och inte ett undantag. Ändå förhåller vi oss ofta till enskilda projekt som en avgränsad störning som man får leva med. Och störningar blir det när många projekt ska drivas, samtidigt som staden ska leva sitt dagliga liv, människor resa till arbeten, företag få sina leveranser och kunderna hitta in i butikerna.

Både Linköping och Norrköping står inför mycket utmanande stadsomvandlingsprojekt de närmaste tio-femton åren med ett intensivt byggande, vilket riskerar att skapa allvarliga störningar i städerna. Samtidigt växer kunskaperna på många håll om hur man kan bli bättre på samordning, att styra byggflöden och planera för att minska störningar.

Vi har ett unikt läge i Östergötland nu och vi kan göra någonting riktigt bra, både för att minska störningarna men också för att sätta Östergötland på kartan. Det finns mycket kunskap i regionen, inte minst på Linköpings Universitet och på Visualiseringscenter.

Målgrupp för detta evenemang är exempelvis:

  • Byggherrar och fastighetsägare
  • Stadsbyggnadskontor, stadsutveckling, trafik och liknande
  • Företagare, handel
  • Byggföretag, entreprenörer, bygghandel
  • Transportföretag, Kollektivtrafikplanering

Information och anmälan

Arrangör: Logistikkluster Östergötland
Datum: 6 november, klockan 10.00-15.00. Kaffe från 09.30.
Plats: IFK Norrköping, Konferens & restaurang. Ektorpsgatan 1, Norrköping.
Anmälan: Anmäl dig senast 6 oktober via Region Östergötlands webbplats. Lunch och fika ingår. Kostnadsfritt.

Läs mer i PDF-inbjudan från Logistikkluster Östergötland.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 oktober 2018