Näringslivsutveckling

På många sätt har Linköping i dag ett guldläge. I vår växande stad finns ett starkt och dynamiskt näringsliv, teknisk spetskompetens och välutbildade invånare. Vi har även ett väl etablerat samarbete mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet.

 

En fortsatt stark och uthållig utveckling av näringslivet är avgörande för Linköpings framtid.

Utöver att ge en god företagsservice arbetar vi därför också med frågor som mer långsiktigt bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt. Det handlar till exempel om att kunna erbjuda:

  • Attraktiva utvecklings- och klustermiljöerinsatser som bidrar till ökat nyföretagande
  • Insatser och samverkan som främjar tillväxt i befintligt näringsliv
  • Proaktivt arbete för nya företagsetableringar som stärker Linköpings attraktionskraft

Hur en kommun agerar inom ett antal områden spelar stor roll för förutsättningarna att etablera, driva och utveckla ett företag på en ort. Linköpings kommun har fokuserat på några områden där kommunen har särskilt stor påverkan på företagsklimatet. Du kan läsa mer om dessa områden i "Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping".

Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra en framgångsrik stad ännu bättre. Med företag och företagsklimat i topp skapar vi en solid grund för morgondagens välfärd. Och ger fler möjlighet att göra verklighet av sina visioner och idéer för framtiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 november 2017