Kluster för konkurrenskraft med mindre miljöpåverkan

Väl fungerande logistik är avgörande för tillväxten i Linköping och hela regionen.
Det är bakgrunden till Logistikkluster Östergötland, ett treårigt projekt med målet att bli en permanent verksamhet.
– Logistik påverkar allt från export och e-handel till stadsutveckling, säger projektledaren Per Lindahl.

Motorväg med ljus från bilar

 

Under innevarande år har verksamheten startat med bygglogistik, högaktuellt i en stad som växer så det knakar. Dagens utmaningar är bara början.

– Vi måste skapa bra flöden för att regionen ska kunna fungera och växa på samma gång, säger Per.

Projektet är treårigt, med finansiering från Tillväxtverket och Region Östergötland. Övriga intressenter är Linköpings och Norrköpings kommuner, Norrköpings hamn och Linköpings universitet. Första året är fokus bygglogistik, år två handlar om integration och jämställdhet i perspektivet kompetensförsörjning och tredje året ska man fokusera på förberedelserna för att etablera ett fysiskt kluster. Ett genomgående tema är fossilfria transporter. 

– Det finns redan kontakter och samarbeten mellan branschens olika aktörer. Nu ska det lyftas till ett kluster, förklarar Per som har sitt kontor i resultatet av en liknande satsning, de gröna näringarnas Vreta Kluster.

Samarbete och nätverk

I anslutning till klusterutvecklingen driver universitetet även forskningsprojekt bland annat med finansiering från forskningsmyndigheten Vinnova. Ett av dem heter störningsfri stad och ska utveckla metoder och verktyg för att minska störningar när städer växer.

Företag kommer att erbjudas att delta workshops och erfarenhetsgrupper. En av grupperna kommer att bestå av transportköpare och transportörer. 

– Köparna kan spara både pengar och miljö genom bättre kravställning. Transportörerna kan sänka sina kostnader med bättre fyllningsgrad och liknande. Båda parter vinner på ett närmare samarbete, säger Per Lindahl.

Vidare erbjuds företag att delta i ett aktivt nätverk, Logistikia, som leds av Norrköpings hamn.

Projektets mål

Projektet är tänkt att utmynna i en regional strategi för energieffektiv logistik och en fysisk plats, motsvarande Vreta Kluster, för samverkan, affärer, seminarier, kompetensutveckling och möten mellan företag, offentlighet och akademi. 

Målet är att stärka företagens och regionens konkurrenskraft.

Mer information

Intresserade kan kontakta projektledaren Per Lindahl på 0708 697012 eller per.lindahl@vretakluster.se

Mer information om satsningen finns på Logistikkluster Östergötlands webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2018