Linköpings flygkluster har blivit nationellt

Aerospace Cluster Sweden, ACS, har på allvar tagit steget att bli det svenska flyg- och rymdklustret. Nyligen startade en tredje nod i Kiruna.
– Nu spänner klustret hela vägen från lågflygande drönare till rymdfart, säger Göran Berlemo, VD för ACS.

Flygplan i rymden

 

Flygklustret startades på initiativ av Linköpings kommun, som inledningsvis stod för finansieringen. Idag är det en ekonomisk förening med stöd från flera organisationer och med ett 60-tal medlemmar. Ytterligare en knut tillkom i Västsverige och nu har den tredje startat i Kiruna.

Fokus på små och medelstora företag

Göran kommer från Saab, som tillsammans med GKN är de största aktörerna i klustret. Men fokus ligger på de små och medelstora företagen.

– Det finns stor innovationskraft i de mindre företagen och specialistkunnande som de större bolagen behöver, förklarar han.

Exemplen är många på hur mindre företag tillför viktig kompetens. Samtidigt får de nya affärsmöjligheter inom en bransch som växer med fem procent om året. Det kan handla om allt från mekanisk bearbetning och kompositteknik till kommunikationslösningar.  

– Huvudsyftet för ACS är att bygga nätverk som skapar lönsamma affärer och utveckling, säger Göran.

Samarbete och kompetens

Som medlem i de europeiska flygklustrens organisation EACP, European Aerospace Cluster Partnership, öppnar ACS även dörrar ut i Europa och världen. Senast besökte det tyska klustret Forum Aerospace Baden-Wuerttemberg Linköping i slutet av maj.

Medlemmarna i klustret befinner sig i olika utvecklingsskeden och kan genom samarbetet ta hjälp av varandra. Ett annat viktigt område är kompetensförsörjning. ACS är även en av aktörerna som arrangerar den svenska flyg- och rymdbranschens stora årliga satsning Aerospace Almedalen, där man även medverkar med en programpunkt.

ACS har idag tre noder med var sin koordinator. I östra noden med Linköping som centrum, är det Göran Berlemo, i väster Leif Johansson och i norr Olle Persson, alla med lång erfarenhet av flyg och rymd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 maj 2018