Satsning på innovationsmiljöer

Under november kom det två spännande nyheter kring företags- och innovationsmiljöer i regionen. Den ena handlar om jordbruksteknik och den andra om flyg, rymd och innovativa material.

Två kollegor som skriver på en glasvägg

 

Det kommunala bolaget Sankt Kors ansvarar för området kring Linköpings flygplats. Där kommer Cavok District byggas, en företagsmiljö med spets inom flyg, rymd och innovativa material.

Cavok uttalas ”kav-okej”. Ett utryck som kommer från flygspråket och betyder ”klart väder, god sikt.”

– Vi tycker namnets innebörd passar vår vision med området. Här vill vi skapa en startbana för nya idéer som utvecklas till spännande projekt och företag. Då känns det motiverande med ett namn vars innebörd säger ”kör på, det är klart väder och god sikt”. Det är den känslan och attityden vi vill skapa i området. Här fokuserar vi på möjligheterna och det är full fart framåt, säger Johan Kristiansson, VD på Sankt Kors.

Den första etableringen på området är Innovative Materials Arena (IMA), ett nätverk och en mötesplats för aktörer inom materialhantering och utveckling av innovativa material. Med innovativa material menas till exempel lättare material, energibärande material, smarta material med sensorer och material som ersätter plaster.

Här kommer näringslivet, akademin och offentliga organisationer samlas med det gemensamma intresset att skapa materialinnovation. Bygget väntas starta i december.

Läs mer på Sankt Kors webbplats.

Vinnova miljonsatsar på lantbruksteknik

Även en innovationsmiljö inom lantbruksteknik är på gång. Vinnova har beviljat stöd till Agtech 2030, som har målet att göra östra Götaland världsledande inom jordbruksteknik. Agtech var en av tre innovationsmiljöer i Sverige som fick stöd.

– Att vi i stor konkurrens blev utvalda av Vinnova är ett resultat av ett fantastiskt samarbete inom ett stort team av intressenter som på olika vis och från olika perspektiv arbetat med att föra lantbruket framåt under flera år. Nu ska vi förena våra krafter på allvar och vi är både hedrade och glada för att vi fått chansen, säger Per Frankelius, forskare vid LiU som också är processledare för Agtech 2030.

Agtech 2030 handlar om att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på exempelvis sensorer, digitalteknik, artificiell intelligens och sakernas internet. Bakom initiativet står Linköpings universitet, Region Östergötland, AgroÖst, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster samt företag och organisationer, verksamma inom de gröna näringarna eller inom olika framväxande teknikområden.

– För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behöver vi ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, i ett pressmeddelande.

Läs mer på Linköpings Universitets webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2018