Utrikesdepartementet hämtade inspiration i Linköping

– Ni har en stad och ett näringsliv att vara stolta över.
Så summerade ambassadör Anna Höglund sina intryck av Linköping. Hon är samordnare för en ny exportstrategi och ledde en delegation med åtta personer från Utrikesdepartementet till Linköping i mitten av maj.

Delegationen från utrikesdepartementet står glatt utanför stadshuset i Linköping med färgglada påsar

Delegationen från Utrikesdepartementet fick mycket underlag till exportstrategin 2.0 i Linköping. En del ligger i de färgglada påsarna, men det mesta var intryck från ett välmatat besök.

Besöket ingick i arbetet med exportstrategi 2.0. Regeringens uppdrag är att den ska utgå från små och medelstora företag över hela landet.

– Vi kan inte sitta i Stockholm och skapa en sådan strategi. Vi måste komma ut för att få input, förklarade Jakob Kiefer, ansvarig för hållbart företagande vid Utrikesdepartementet.

Hela delegationen arbetar med handelsfrämjande insatser på olika sätt.

Viktigt med en exportstrategi

Linköpings Kommun har ett antal initiativ i gång för att arbeta mer proaktivt med export- och investeringsfrämjande arbete.

– Vi ser just nu över våra interna processer och utreder hur vi kan arbeta mer aktivt med etableringar till regionen. Det gör vi i samverkan med Norrköpings Kommun och Region Östergötland, bland annat inom ramen för projektet Team Östergötland, säger Malin Ljung, Näringslivsutvecklare inom Linköpings Kommun och deltagare i besöket.

För att lyckas med det investeringsfrämjande arbetet och exportstrategin är det viktigt att vara rustad på rätt sätt - på nationell, regional och lokal nivå. Samverkan hjälper till.

– Exportstrategin är viktig för att föra ut Sverige i världen och ta världen till Sverige. I arbetet är det viktigt att vi visar vad Linköpings näringsliv har för struktur och hur det kan bidra till Sveriges långsiktiga investeringsframgångar. Det är ett viktigt syfte med det här besöket, fortsätter Malin.

Förutom exportstrategin handlar ett investeringsfrämjande arbete om att ha en etableringsstrategi, främja direktinvesteringar, internationalisering av företag och att attrahera internationellt kapital och kompetens till Sverige.

Linköping bjöd på ett späckat program

Borgmästare Lars Vikinge hälsade delegationen välkommen på Creactive i Science Park Mjärdevi, med en presentation av Linköping. Det följdes upp med att departementets näringsfrämjare fick en genomgång av kommunens näringsliv och innovationsmiljöer, med sikte på framtiden. Här var Saab ett givet inslag, som en stor innovations- och exportmotor.

Men besöket var i huvudsak inriktat på små och medelstora företag med exportpotential. I Science Park Mjärdevi finns ett flertal som motsvarar beskrivningen. Science Parkens VD Lena Miranda och entreprenören Tommy Johansson berättade mer om hur man arbetar.

– Mjärdevi är på samma gång en plats där idéer blir till företag och växer och en landningsplats för utländska etableringar, berättade Lena Miranda och gav några exempel på företag som börjat som startuper och genom investeringar kunnat växa till framgångsrika exportföretag.

Tre sådana fanns också på plats och presenterade sig: Skymaker, Sectra och Teledyne SP.

Eftermiddagen ägnades åt den smarta stadens lika viktiga sida, de gröna näringarna, med ett besök på Vreta Kluster. Här fick de utsända från Utrikesdepartementet veta mer om flera företag, bland dem Biototal. Budskapet var att den smarta staden är beroende av den smarta landsbygden och tvärtom.

Avrundning i Stadshuset

Besöket rundades av i stadshuset, med en diskussion om framtidens Linköping och dess utmaningar.  Här deltog bland andra näringslivsdirektör Pia Carlgren och digitaliseringsdirektör Jakob Algulin.

– Idag pratas det om någonstansare och varsomhelstare. Med bra kommunikationer och bra boendemiljöer i staden och på landet passar Linköping båda. Dessutom är det en kommun med många smarta människor som i sin tur lockar andra smarta människor, sammanfattade Jakob Algulin.

– Vi kom hit för att få input till exportstrategin. Vi reser hem med mer än förväntat, lyder omdömet från ambassadör Anna Höglund.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 maj 2019