Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt just nu

Här hittar du de unika satsningar och jobbmöjligheter som finns hos oss just nu.

Vill du vara med och skapa framtidens vård och omsorg?

Vi söker dig som vill göra skillnad och vara med och skapa framtidens vård för Linköpingsborna.

Just nu satsar Linköpings kommun på ett helt nytt arbetssätt inom hemtjänsten med områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Omställningen till det nya arbetssättet börjar i mars och ska vara klar i maj.

Vad innebär det här för dig?

Du som medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering kommer i det nya arbetssättet att arbeta mer tillsammans i multiprofessionella team och ta ett helhetsansvar för individens behov. Att hemsjukvårdens sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal ingår i teamen underlättar en nära samverkan med både vårdcentraler och sluten vård.

Genom att satsa på teamarbete ges du och dina kollegor i teamen förutsättningar att komplettera och lära av varandra. Det kommer bidra till att stärka kvaliteten i den vård och omsorg vi levererar till Linköpingsborna.

Varför gör kommunen den här satsningen?

Syftet med det nya arbetssättet är att bygga en jämlik vård och omsorg, med rätt kompetens och god kvalitet i hela kommunen. Med det nuvarande arbetssättet har kommunens vård- och omsorgspersonal och personalen från övriga omsorgsföretag som kommunen anlitar, ofta uppdrag i samma stadsdelar och på samma gator. För att personalen ska kunna arbeta mer samordnat, effektivt och nära kommer nu kommunen att delas upp i sex vård- och omsorgsområden. I varje område kommer en och samma utförare ta ett helhetsansvar dygnet runt för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och biståndsbedömda trygghetsboenden.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information som förklarar vad Framtidens vård och omsorg i hemmet innebär, både för dig som medarbetare och kund.

Senast uppdaterad den 27 mars 2023