Kommunledningsförvaltningen

I en stor och innovativ kommun som Linköping har kommunledningsförvaltningen en viktig central samordnande roll. Genom att ge service och stöd till medborgare, företag, organisationer och andra förvaltningar skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer.

Att arbeta inom denna mångfacetterade förvaltning är att vara med och göra skillnad – att faktiskt påverka samhällsutvecklingen. De många olika uppdragen berör de flesta Linköpingsbors liv och bidrar med ett långsiktigt perspektiv till bland annat ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet i samhället.

Inom förvaltningen ryms allt från framåtblickande strategiarbete, modern kommunikation och effektiv administration till ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning samt trygghet och säkerhet i hela kommunen. Allt det där grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Kommunledningsförvaltningen består av fyra avdelningar: kommunikation och samhällsutveckling, ekonomi och strategisk planering, personal och kompetensförsörjning samt administration och demokratistöd. Till Kommunledningsförvaltningen hör även ett antal verksamheter: 

  • Statistik och utredningar
  • Arbetsrätt och förhandling
  • HR-verksamhet
  • Ekonomiservice
  • Stadsarkiv
  • Överförmyndarenheten
  • Medborgarkontoret

Exempel på roller inom Kommunledningsförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 april 2017