Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.

Till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi är indelade i sex kontor:

  • Bygglovskontoret
  • Miljökontoret
  • Plankontoret
  • Stadsmiljökontoret
  • Kommunlantmäteriet
  • Kontoret för verksamhetsstöd

Våra medarbetare gör idéer till verklighet

Med nya möten kommer nya idéer. Det är också lärorikt och roligt att lära känna nya människor. Detta tog Kristin fasta på. Hon har arrangerat flera lunchdejter mellan medarbetare från olika delar av kommunen. Ett kul och avslappnat sätt att mötas över gränserna!

Exempel på roller inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017