Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social- och omsorgsförvaltningen

Vi inom socialtjänsten ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Vi arbetar med att förbättra människors livsvillkor och att göra förändringar i deras liv. När våra invånare behöver oss finns vi där: i livskriser, när det finns missbruksproblematik, när relationer skaver och vid olika typer av utsatthet.

Vi behöver vara professionella och trevliga mot alla vi möter – oavsett situation. Vårt arbete är utmanande och vi har stort ansvar med möjlighet att påverka. Ibland är vårt arbete krävande, men tack vare vår kamratskap i arbetslaget och stödet från våra arbetskamrater klarar vi det mesta. Arbetsdagarna är omväxlande och det innebär att vi lär nytt hela tiden. På förvaltningen arbetar vi kontinuerligt med att bli ännu mer effektiva och strukturerade. Vi tar tillvara idéer och utvecklar nya metoder som vi har nytta av i jobbet.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. En av Social- och omsorgsförvaltningens viktigaste funktioner är att informera människor om deras rättigheter och skyldigheter. Hjälpbehov utreds och handläggarna motiverar för olika typer av insatser. Efter att ha fattat beslut, förmedlar Social- och omsorgsförvaltningen insatsen och följer upp beslutet. Konkret kan det handla om att arbeta med frågor inom asyl, missbruk, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn- och familjefrågor, funktionshinder och hemlöshet, bland annat.

Våra medarbetare gör idéer till verklighet

Jussi och Magnus brinner för att hjälpa de barn som inte kan bo kvar hemma. Men det behövs många fler familjer som öppnar sina hem för barnen. Se filmen om hur de kom på ett smartare sätt att nå de familjer som kan tänka sig att ställa upp som familjehem.

Bli en av oss!

Vill du ha ett utmanande arbete inom socialtjänsten? På Social- och omsorgsförvaltningen arbetar vi nära våra kommuninvånare. Vårt arbete innebär både intressanta och svåra bedömningar inom ett område där det händer nytt hela tiden. Vi värderar din erfarenhet och kompetens högt. För att passa hos oss är du troligtvis socionom eller beteendevetare, och det är en fördel om du har kompetens inom socialrätt. Välkommen att söka en ledig tjänst eller skicka in en intresseanmälan!

Social- och omsorgsförvaltning

Mentorskap

Mentorskapet är en jämställd relation som ska vara källa till kunskap och stöd för den nyanställde, men som också innebär en process där båda parter får möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt.

En nyanställd socialsekreterare eller biståndsbedömare på Social- och omsorgsförvaltningen ska alltid ha en mentor oavsett om personen är nyutexaminerad eller har tidigare yrkeserfarenhet.

Innehållet i mentorssamtalen ska ta sin utgångspunkt i var adepten befinner sig i relation till målet med mentorskapet, att bli en självständig handläggare. Samtalen kan därför se mycket olika ut i olika fall. Gemensamt bör vara att samtalen ska beröra de faktakunskaper och praktiska kunskaper som behövs för att utföra arbetet samt öka förståelsen för uppdraget, målen och hur förvaltningen arbetar för att uppnå målen.

En mentor förordnas alltid på 12 månader, medan längden på det enskilda mentorsuppdraget kan variera mellan 3 och 12 månader, beroende på adeptens tidigare yrkeserfarenhet. En medarbetare som är mentor förväntas lägga 20 % av sin arbetstid på mentorskap. Mentorn kan ha max 3 pågående mentorsuppdrag samtidigt, varav max en adept är helt nyanställd (har arbetat på Social- och omsorgsförvaltningen mindre än 3 månader). Mentorn ska avlastas övriga arbetsuppgifter på tjänsten i motsvarande omfattning.

Senast uppdaterad den 2 oktober 2020