Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Din utveckling – hos oss kan både du och dina idéer växa

I Linköpings kommun växer människor och idéer. Din utveckling är viktig för oss! Här får du en överblick över några av de utvecklingsmöjligheter vi erbjuder dig.

Vår syn på din utveckling

Du kan utvecklas på många olika sätt i Linköpings kommun. Vilken väg du än väljer så erbjuder vi en rad olika kurser och vidareutbildningar.

I Linköpings kommun älskar vi när människor och idéer växer. Därför är vi en av de svenska kommuner som satsar mest på kompetensutveckling. Som medarbetare här får du tillgång till en bred palett av utbildningar och kurser som utvecklar dig. Kanske vill du bli riktigt bra på det du gör och specialisera dig inom ditt jobb? Kanske är du intresserad av att ta ett större ansvar och bli chef? Oavsett hur du önskar växa så finns det utvecklingsvägar för dig i Linköpings kommun.

En karriär hos oss kan se ut på många olika sätt. Du kanske börjar hos oss som praktikant eller sommarjobbare för att sedan anställas och vidareutvecklas antingen där du är eller genom att byta område. Fördelen med att arbeta i vår kommun är att vi har väldigt många och skiftande områden och flera hundra olika typer av jobb. Här kan du ta del av några av våra medarbetares utvecklingsresor och se att det finns många sätt att växa och vässas på.

För att öka Linköpings kommuns förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och samlade kompetens har en kommungemensam organisation och metod etablerats. Idéslussen är ett stöd i detta arbete och är till för att stötta medarbetare som vill utveckla och testa sina idéer.

Varför?

Vi står inför stora utmaningar och förändrade krav från vår omvärld och behöver ständigt utveckla verksamheten. Det är också viktigt att attrahera många nya medarbetare genom att vara en bra arbetsgivare.

Hur?

Vi ser varje medarbetare som en möjlig innovatör och varje idé som en möjlighet till förbättring. Vår innovationskultur ska inspirera till att tänka nytt och vara ett stöd för att ta de goda idéerna från idé till verklighet.

Målsättning

Målsättningen är att Idéslussen ska stödja den befintliga forsknings- och utvecklingsverksamhet som i dag bedrivs inom kommunens verksamheter, så att denna stärks ytterligare. Förhoppningen är att Idéslussen ska bidra till att samarbetet mellan förvaltningar/verksamheter ökar och därmed även kommunens förmåga att ta tillvara och realisera goda idéer från medarbetarna.

Medarbetare i Linköpings kommun ska uppleva att det är enkelt att få hjälp med att bedöma, utveckla och realisera sina idéer. På motsvarande sätt ska ledningarna uppleva att Idéslussen bidrar till att underlätta prioritering och genomförande av utvecklingsinsatser.

Är du intresserad av tillgänglighet och likabehandlingsfrågor? Vinna-vinna är ett program som syftar till att utveckla och stärka medvetenheten om olika människors grundläggande fri- och rättigheter, samt att utveckla förmågan att bemöta alla på ett professionellt och likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vinna-vinna är ett samarbete mellan Linköping och elva andra kommuner. Programmet är öppet för personer i olika befattningar från ett tvärsnitt av kommunens olika verksamheter. Personerna har identifierats som nyckelpersoner med hänsyn till befattning, kompetens och erfarenheter.

I hela Linköpings kommun behövs duktiga chefer och ledare som kan få medarbetare och verksamhet att blomstra. Därför satsar vi på en rad olika utvecklingsområden kring chef och ledarskap. Vissa kurser är obligatoriska för alla våra chefer, andra är valbara. Det handlar bland annat om ledarutveckling genom exempelvis kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering samt arbetsmiljö och rehabilitering. Ytterligare områden är medbestämmande och likabehandling, lönebildning, medarbetarsamtal, verksamhetsstyrning och arbetsrätt. Kommunen ingår också i ett regionalt chefsförsörjningsprogram - Framtida chef i Östergötland, utöver det finns ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer.

Våra chefer har möjlighet att delta i ett mentorprogram som vi genomför tillsammans med en rad andra östgötska kommuner. Tanken är att du som deltagare får en mentor att dela idéer och kunskap kring ledarskap med. Syftet med programmet är att stärka ledarskapet hos både adepten och mentorn och att öka kunskapen om varandras verksamheter och organisationer samt stärka känslan för regionen.

Möt några av oss

Stöttande chefer, suveräna mentorer och en praktikplats som ledde till ett fast jobb. Läs om våra medarbetares erfarenheter av att utvecklas hos oss.

”När det var dags för praktik under min utbildning till landskapsarkitekt valde jag Linköping. Jag hade pluggat här tidigare och kunde tänka mig att bo här igen. Som praktikant lär du känna arbetet, arbetsplatsen och kollegorna på ett kravlöst sätt. Jag fick en väldigt bra introduktion och fick vara med i olika sammanhang efter mina förutsättningar. Jag har utvecklats mycket under mina två år här och har ett väldigt varierat och fritt jobb som innebär alltifrån att planera grönstruktur till att hantera riskfaktorer. Idag är jag tillsvidareanställd.”

Christina Lagneby, översiktsplanerare, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

”Jag började som barnskötare i Linköpings kommun 1987. Eftersom jag har arabiska och syrianska som modersmål sökte jag mig vidare som modersmålspedagog. Tack vare att jag själv är driven och har haft chefer som sett min potential, har jag kunnat vara med och bygga upp och utveckla förskoleverksamheten för nyanlända barn. När chansen dök upp hoppade jag på kommunens vidareutbildning till förskollärare. Nästa steg som gav vidareutveckling var när jag sedan jobbade på Bäckskolan som brobyggare, länken mellan hemmet och skolan. Därefter fick jag mitt jobb som biträdande rektor. Jag älskar mitt jobb och har hela tiden haft möjlighet att utvecklas i Linköpings kommun. Det har varit som en trappa: framåt och uppåt!”

Paulina Andersson, biträdande rektor Nygårdsskolan, Utbildningsförvaltningen

”Det bästa med att jobba här är att Linköpings kommun månar om kompetensutveckling och erbjuder utbildningar. Jag kan ständigt utvecklas i mitt yrke. Efter tre terminer på Förskollärarprogrammet anställdes jag av Linköpings kommun som vikare inom barnomsorgen. I slutet av min utbildning fick jag chansen att delta i Aspirantprogrammet. Det innebär att man som student kan kombinera studier med arbete. Det innebär också att man skolas in i den blivande yrkesrollen. Alla dessa steg har bidragit till att jag känner mig starkare och säkrare i min yrkesroll.”

Bianca Grönqvist, förskollärare, förskolan Sofielundsvägen, Utbildningsförvaltningen

”Här har jag stor möjlighet att vara med och följa en fråga eller process från idé till genomförande. Bredden av frågeställningar och att möta så många olika människor och kompetenser är det bästa med mitt jobb. Linköpings kommun är öppen för att medarbetare utvecklas både inom en tjänst och genom att byta roll i organisationen. Jag har själv utvecklats i projekt av olika komplexitet och genom olika roller som planarkitekt och översiktsplanerare. Jag har också fått kompetensutveckling genom en projektledarutbildning och Ledarskapsakademin.”

Fanny Wahlqvist, avdelningschef för översiktsplanering, Plankontoret på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad den 23 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: