Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Feriearbete inom näringslivet

I år finns möjligheten för dig som företagare att anställa ungdomar för feriearbete under sommaren med subvention av lönen från Linköpings kommun. Är du som företagare intresserad? Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

De här ungdomarna är målgruppen

Ungdomarna går årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och har sökt sommarjobb i kommunen. Vi har drygt 1000 ungdomar som sökt sommarjobb och vi har erbjudit cirka 500 feriearbete inom kommunen, så ansökningar finns redan.

Arbetstid och arbetsmiljöansvar

Du som näringsidkare anställer feriearbetaren och har det fulla arbetsmiljöansvaret och ansvar för att ungdomen är försäkrad under tiden han/hon arbetar hos dig. Feriearbetaren ska ha möjlighet att få handledning. Kommunen subventionerar 90 timmar för ungdomarna som går att  fördela förutsatt att man följer de lagar som finns. Förslagsvis sex timmar per dag under en treveckorsperiod.

Arbetsmiljöansvar för ungdomar innebär:

  • Följa arbetstidslagen. För ungdomar under 18 år finns särskilda regler gällande arbetstiden.
  • Ha huvudansvar för arbetsmiljön så att arbete kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Regler för att förebygga skador och skapa en god arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen.

Så här går rekryteringen till

Kommunen matchar ungdomar som sökt sommarjobb till dig som näringsidkare sedan är det du som avgör vem du vill anställa. Exempelvis har du möjlighet att boka in en kortare intervju eller möte innan ni bestämmer vem du vill anställa.

Kommunen subventionerar lönen i efterhand

Kommunen ersätter halva lönekostnaden (inklusive arbetsgivaravgifter och semesterlön) upp till den avtalsenliga lönen för en kommunal feriearbetsplats.

  • För 16-17 åringar är avtalet 79 kr/timmen
  • För 18 åringar är avtalet 96 kr/timmen
  • För 19 åringar är avtalet 118,48 kr/timmen 

Tänk på att du som näringsidkare ska betala avtalsmässig lön för det område feriearbetaren arbetar inom. Ersättningen betalas ut i efterskott, efter redovisning av total lönekostnad.

Inför anställningen av feriearbetare upprättas ett samarbetsavtal mellan kommunen och varje företag.

Förutsättningar för ett samarbetsavtal

På arbetsplatsen ska ett kollektivavtal finnas. Näringsidkaren ska vara godkänd för F-skatt och vara registrerad för moms och arbetsgivaravgifter. Näringsidkaren ska ha betalat och betalar sina skatter och avgifter och får inte ha några skulder hos Kronofogden.

Kontaktperson på Linköpings kommun

Peter Wolmsten
Telefon: 013-263615

Senast uppdaterad den 30 april 2021