Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Feriearbete till skolungdom 2021

Syftet med att kommunen erbjuder feriearbete eller sommarjobb är att ge ungdomar en inblick i arbetslivet, ge arbetslivserfarenhet och låta dem prova på arbetsuppgifter och därmed få en orientering inom olika yrken. Feriearbete ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Linköpings kommunkoncern som arbetsgivare.

Går du i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och ska fortsätta dina gymnasiestudier i höst, är folkbokförd i Linköpings kommun samt har godkända betyg i svenska, engelska och matematik är du varmt välkommen att söka feriearbete. Saknar du godkända betyg i svenska, engelska eller matematik finns möjlighet att ansöka om feriearbete period 3, om du samtidigt  anmäler dig till och tar del av Sommarskola. Saknar du betyg i något av dessa ämnen ska du notera det i din ansökan till feriearbete. Läs mer under rubriken “Sommarskola”. 

Anmälan är stängd

Sista anmälningsdatum var 12/3.

Reserv

Om du inte får något erbjudande via e-postmeddelande har du tyvärr inte fått något feriearbete. Du står däremot kvar som reserv under tiden till dess att samtliga platser är tillsatta.

Målsmans underskrift

Om du är under 18 år krävs målsmans underskrift och godkännande när du tackar JA till erbjudet plats. Samtyckesblankett för det kommer att skickas hem med post. Samtycket med målsmans underskrift ska du lämna in på Arbetsmarknadscentrum, Nygatan 19 tillsammans med registerutdraget (hos de flesta av arbetsplatser krävs det ett registerutdrag). 

Eventuell påverkan på grund av coronaviruset

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset, covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi kan behöva förändra och anpassa uppdraget under processens gång. Om det blir förändringar som påverkar ditt feriearbete kommer vi att kontakta dig, information kommer också att finnas på den här webbsidan.

Digital informationsträff

Informationsfolder till dig som fått erbjudande om feriearbete

Sök bland frågor och svar

Du ska gå i åk 1 eller 2 i gymnasiet och vara inskriven för vidare studier höstterminen 2021, vara folkbokförd i Linköpings kommun samt har godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Saknar du godkända betyg i svenska, engelska eller matematik finns möjlighet att ta del av Sommarskola och på det sättet har du fortsatt möjlighet till ett feriearbete under period 3. Saknar du betyg ska du notera det i din ansökan till feriearbete. Läs mer nedan under rubriken Sommarskola.  

Du ska även visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För de flesta arbeten krävs att det inte förekommer någon belastning i belastningsregistret. Om du visar upp ett utdrag som visar att det finns någon belastning i registret är det inte säkert att kommunen kan erbjuda dig ett feriearbete. 

Om du inte är svensk medborgare kommer vi att begära intyg på uppehålls- och arbetstillstånd. Du kan beställa detta intyg från Migrationsverket.

Det sker genom ett slumpmässigt urval utifrån vad man söker.

Under perioden 22 februari – 12 mars kommer Feriebanken vara öppen via Linköpings kommuns hemsida. Information finns under denna period på startsidan.

I april månad sker det första urvalet.

Om någon tackar nej till erbjuden plats eller inte lämnar besked inom angiven tid lottas platsen ut på nytt.

Man får besked om feriearbete via e-postadressen som uppgavs vid registreringen.

Ja, du kan söka feriearbete innan du har fyllt 18 år, men du måste ha fyllt 18 år för att få arbeta inom äldreomsorgen. Hinner du fylla 18 år innan du påbörjar ditt feriearbete inom äldreomsorgen har du alltså möjlighet att söka arbetet redan innan du fyller. Du behöver inte ha fyllt 18 år för att arbeta inom barnomsorgen.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 förbehåller sig kommunen rätten att erbjuda annan arbetsplats utifrån  att den erbjudna platsen behöver återtas, exempelvis på grund av att det råder smitta på den erbjudna arbetsplatsen.

Beroende på vilken belastning som förekommer, kan kommunen försöka hitta en alternativ plats som inte kräver samma utdrag ur belastningsregistret. Kommunen kan dock inte garantera att en sådan plats kan erbjudas, utan förbehåller sig rätten att återta erbjudandet om det förekommer belastning i registret.

I samråd med din handledare ska din signerade (signeras av både ferieungdom och handledare) närvarorapport skickas in via e-post till: amcadm@utb.linkoping.se.

Om du inte får feriearbete i första urvalet står du som reserv till de platser du gjort intresseanmälan på.

Nej, om du inte kan arbeta de veckor du erbjudits feriearbete kan du inte byta period.

Timlönen exklusive semesterersättning för feriearbete 2021 är:

under 18 år år: 79 kr/timmen
18 år: 96 kr/timmen
från 19 år: 118,48 

Lönen betalas ut månaden efter att du arbetat förutsatt att du lämnat in dina närvarorapporter till oss på Arbetsmarknadscentrum direkt efter avslutad period.

Linköpings kommun betalar ut lönen 26/7, 27/8 samt 27/9.

 

Lönen betalas ut till det konto som du själv har anmält till Nordea i samband med anställningen eller via ett utbetalningskort som skickas till den adress du uppgivit.

Arbetsplatser för ungdomarna kan från Linköpings kommuns sida enbart ordnas inom de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen. Det beror på att kommunen endast kan erbjuda ungdomar feriejobb inom den egna verksamheten enligt kommunallagen.

Det är inte längre möjligt för privata arbetsgivare att få tillgång till feriejobbare i kommunal regi. Är man däremot som företagare intresserad av att ta emot praktikanter eller erbjuda arbetsträningsplatser så hjälper kommunen gärna till. Kontakta då Arbetsmarknadscentrum.

Sommarskola

De ungdomar som inte har godkända betyg i svenska, engelska och/eller matematik kan ändå få feriearbete under period 3 om de frivilligt anmäler sig till sommarskola. Närvaro under sommarskolan är obligatorisk för att ha rätt till ett erbjudande om feriearbete. Kommunen kan dock ej garantera att alla ungdomar som tar del av Sommarskolan erbjuds ett feriearbete. De som fullföljer sommarskola lottas till att få en plats.  Ogiltig frånvaro innebär att möjligheten till ett feriearbete försvinner. 

Ovanstående kommer även gälla prioriterade ungdomar förutsatt att de har ett/flera av ovanstående ämnen i sin studieplanering. De prioriterade ungdomar som inte har något av dessa ämnen i sin studieplanering har möjlighet till ett feriearbete utan att ta del av sommarskolan.

Läs mer om sommarskola här:

Sök bland frågor och svar

Du som går Sommarskola ska vara närvarande på den undervisning som erbjuds. Den eller de lärare som är ansvariga kommer att föra närvaro och rapportera till Arbetsmarknadscentrum vilka som fullföljt undervisningen.

Senast i början av V 27 kommer du att få ett besked om eventuellt feriearbete.

Nej, du behöver inte skriva något prov eller helt avsluta den kurs du går Sommarskola i, men du ska arbeta med kursen och förbättra dina kunskaper så att du kan uppnå ett betyg när du kommer tillbaka till din vanliga skola under hösten.

Ja, det är samma krav för alla ungdomar antingen du går på en fristående eller kommunal gymnasieskola.

Nej, feriearbete i Linköpings kommun gäller enbart ungdomar som är folkbokförda i Linköping. Du kan däremot söka feriearbete oavsett om du går i en gymnasieskola i Linköpings kommun eller i annan kommun, bara du är folkbokförd i Linköping.

Arbetsmarknadscentrum, feriejobb

Till e-postformulär för Arbetsmarknadscentrum, feriejobb

E-post: feriejobb@utb.linkoping.se

Telefon: 013-20 68 00

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Besöksadress : Nygatan 19

Postadress:
Arbetsmarknadscentrum
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 19 april 2021