Feriearbete till skolungdom 2020

Syftet med att kommunen erbjuder feriearbete eller sommarjobb är att ge ungdomar en inblick i arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och prova på arbetsuppgifter och därmed få en orientering om olika yrken. Feriearbete ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Linköpings kommunkoncern som arbetsgivare.

Går du i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och ska fortsätta dina gymnasiestudier i höst samt är folkbokförd i Linköpings kommun är du varmt välkommen att söka feriearbete.

Du kan söka feriearbete från den 24 februari till den 11 mars 2020.

Besked om erbjudande

Under vecka 12 kommer det första urvalet att ske och besked om erbjudande om feriearbete kommer mejlas ut till e-postadressen som uppgavs vid registreringen.

Läs mejlet noggrant då det är viktigt att du lämnar besked inom angivet datum som står i mejlet. Om inte bekräftandesvar inkommit inom angiven tid lottas platsen ut igen till annan sökande.

OBS! Om vi inte får bekräftandesvar senast den 24 mars erbjuds platsen till annan sökande. Du ska lämna besked till Arbetsmarknadscentrum, inte till den arbetsplats du blivit tilldelad.

Reserv

Om du inte får något erbjudande via e-postmeddelande har du tyvärr inte fått något feriearbete. Du står däremot kvar som reserv under tiden till dess att samtliga platser är tillsatta.

Målsmans underskrift

Målmans underskrift och godkännande krävs när du tackar JA till erbjuden plats om du är under 18 år. Samtyckesblankett för det kommer att skickas hem med post. Samtycket med målsmans underskrift ska du ta med dig till informationsträffen tillsammans med registerutdraget (för vissa av arbetsplatser krävs det ett registerutdrag). 

Informationsträff

Du som har tackat JA till feriearbete kommer bli kallad till en obligatorisk informationsträff under v. 16 eller v. 17 på Arbetsmarknadscentrum, Nygatan 19.

Mer information kommer skickas till e-postadressen som uppgavs vid registreringen.

Sök bland frågor och svar

Du ska gå i åk 1 eller 2 i gymnasiet och vara inskriven för vidare studier höstterminen 2020 samt folkbokförd i Linköpings kommun.

Om du inte är svensk medborgare kommer vi att begära intyg på uppehålls- och arbetstillstånd. Du kan beställa detta intyg från Migrationsverket.

Det sker genom ett slumpmässigt urval utifrån vad man söker.

Under perioden 24 februari – 11 mars kommer Feriebanken vara öppen via Linköpings kommuns hemsida. Information finns under denna period på startsidan.

I april månad sker det första urvalet.

Om någon tackar nej till erbjuden plats eller inte lämnar besked inom angiven tid lottas platsen ut på nytt.

Man får besked om feriearbete via e-postadressen som uppgavs vid registreringen.

Om du inte får feriearbete i första urvalet står du som reserv till de platser du gjort intresseanmälan på.

Nej, om du inte kan arbeta de veckor du erbjudits feriearbete kan du inte byta period.

Timlönen exklusive semesterersättning för feriearbete 2020 är:

16-18 år:  73,94 kr/tim
19 år:      118,48 kr/tim

Lönen betalas ut månaden efter att du arbetat förutsatt att du lämnat in dina närvarorapporter till oss på Arbetsmarknadscentrum direkt efter avslutad period.

Linköpings kommun betalar ut lönen 26/7, 27/8 samt 27/9.

Lönen betalas ut till det konto som du själv har anmält till Nordea i samband med anställningen eller via ett utbetalningskort som skickas till den adress du uppgivit.

Arbetsplatser för ungdomarna kan från Linköpings kommuns sida enbart ordnas inom de kommunala verksamheterna och de kommunala bolagen. Det beror på att kommunen endast kan erbjuda ungdomar feriejobb inom den egna verksamheten enligt kommunallagen.

Det är inte längre möjligt för privata arbetsgivare att få tillgång till feriejobbare i kommunal regi. Är man däremot som företagare intresserad av att ta emot praktikanter eller erbjuda arbetsträningsplatser så hjälper kommunen gärna till. Kontakta då Arbetsmarknadscentrum.

Arbetsmarknadscentrum, feriejobb

Skicka e-post till Arbetsmarknadscentrum, feriejobb

E-post: feriejobb@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 00

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Postadress:
Arbetsmarknadscentrum
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2020