Feriejobb

Bakgrund: Linköpings kommun har anställt cirka 800 ungdomar och unga vuxna i feriejobb under sommaren 2018. Feriejobben riktades till ungdomar födda 1998-2003, som ingick i ett antal prioriterade målgrupper.
Varje individ anställdes under en treveckorsperiod under sommaren med början den 18 juni.
Ungdomarna har anställts både inom den kommunala sektorn och hos privata aktörer, samt inom föreningar och andra ideella organisationer.

Frågor och svar rörande kommunala feriejobb

 1. Hur kommer det sig att kommunen måste skriva om anställningsavtal och flytta en del ungdomar?
  Det finns goda intentioner med den satsning som har gjorts för att se till att 800 ungdomar i Linköpings kommun har fått feriejobb. Det är en del i arbetet med att göra Linköping till en sammanhållen kommun där fler får möjlighet till arbetslivserfarenhet och sysselsättning. Under processen har det tagits beslut som gör att kommunen också agerat arbetsgivare och anställt ungdomarna, vilket inte är förenligt med det kommunala uppdraget i en del fall. Det måste justeras i den praktiska hanteringen och administrationen, så att det inte råder några oklarheter kring anställningarna och vem som ansvarar för vad.

 2. Vad innebär det i praktiken?
  Det innebär att vi nu tar kontakt med samtliga ungdomar och samtliga arbetsplatser, där ungdomarna ska ha sin sysselsättning. Vi räknar med att samtliga ungdomar och arbetsgivare har fått en kontakt under de närmast veckorna. Vi prioriterar i första hand de ungdomar som har sina feriejobb under den första perioden, alltså den som pågår just nu. Mer än hälften av ungdomarna finns i kommunnära verksamhet och där blir det inga större förändringar, utan enbart ett förtydligande i anställningsavtalen.

  När det gäller de privata arbetsgivarna kommer det att föras en dialog med samtliga, både arbetsgivare och ungdomar. Det finns en möjlighet att aktörer som är med och bidrar till en sammanhållen kommun kan få bidrag från kommunen. Det är i så fall något som aktörerna får söka separat i särskild ordning. Mer information om detta lämnas i den dialog som varje aktör kommer att ha med kommunala företrädare.

  Blir det aktuellt med en anställning hos en annan aktör kommer ungdomarna självklart få ta ställning till om de vill gå över till en sådan anställning. Om det inte blir aktuellt med en anställning hos företaget kommer vi att erbjuda en sysselsättning i kommunal regi istället. Från kommunens sida garanterar vi att inga av ungdomarna står utan varken sysselsättning eller ersättning. Däremot kan det bli förändringar i vissa fall när det gäller själva placeringen – alltså på vilken arbetsplats feriejobbet finns.

 3. Hur många ungdomar handlar det om?
  820 totalt. De är uppdelade i tre perioder under sommaren med början den 18 juni.

 4. Hur kommer det sig att vissa privata aktörer har kunnat få tillgång till gratis arbetskraft via kommunen och inte andra? Hur har urvalet skett?
  Det har funnits en öppen anmälan på Linköpings externa webbplats under våren. Där har arbetsgivare kunnat anmäla sitt intresse för att ta emot feriejobbare. Arbetsgivarna finns både inom offentlig och privat sektor, samt inom föreningar och andra ideella organisationer.

 5. Hur kommer det sig att kommunen måste skriva om avtalen?
  Inledningsvis var detta en arbetsmarknadsåtgärd med goda intentioner för att skapa en sammanhållen kommun där fler får möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknadsåtgärden gjordes som anställningar i kommunal regi. Det är inte i samtliga fall förenligt med det kommunala uppdraget och måste därför justeras. Däremot kommer det inte att påverka ungdomarnas möjlighet till vare sig sysselsättning eller ersättning, även om det kan bli aktuellt en förändring när det gäller arbetsplatsen där feriejobbet finns i vissa fall.

 6. Vad innebär detta för de arbetsgivare som har feriejobbare inplanerade under sommaren? Hur kommer de att påverkas?
  Alla arbetsgivare kommer att kontaktas för en dialog om hur situationen ska hanteras. Det går inte att säga något generellt, eftersom det ser väldigt olika ut när det gäller förutsättningarna. En möjlighet är att arbetsgivarna anställer feriejobbarna i den egna verksamheten. Det är självklart inte något som kommunen kan besluta, utan där krävs en dialog med arbetsgivaren för att komma fram till så bra lösningar som möjligt. Det finns en möjlighet att aktörer som är med och bidrar till en sammanhållen kommun kan få bidrag från kommunen. Det är i så fall något som aktörerna får söka separat i särskild ordning. Mer information om detta lämnas i den dialog som varje aktör kommer att ha med kommunala företrädare.
Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

Skicka e-post till Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

E-post: feriearbete@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 52

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Postadress: Jobb- och kunskapstorget
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018