Feriejobb - information till elever

För 2018 har Bildningsnämnden beslutat om nya riktlinjer för sommarjobb/feriejobb. Enligt de nya riktlinjerna kommer de som ingår i nedanstående målgrupper att erbjudas feriejobb. Det innebär att de platser som tidigare lottas inte är tillgängliga.

Feriejobben kommer att riktas till ungdomar, födda 1998-2003, som ingår i följande målgrupper:

  • Familjer med långvarigt försörjningsstöd
  • Elever med sociala och medicinska skäl, gäller främst grundskoleelever samt vissa riktade grupper på gymnasiet
  • EKU, Ensamkommande ungdomar

Vem får feriejobb?
I år har Bildningsnämnden beslutat om nya riktlinjer för feriejobben.
Nytt för 2018 är att det inte kommer vara möjligt för ungdomar, som går på gymnasiet, att söka feriejobb via vår hemsida.
Linköpings kommuns feriejobb kommer att vända sig till ungdomar som är födda mellan 1998 – 2003 och bedöms ha särskilda skäl. Det kommer att vara skolorna som väljer ut vilka ungdomar som ska erbjudas feriejobb. Om du inte är svensk medborgare krävs även uppehålls- och arbetstillstånd från Migrationsverket.

Hur får man besked om feriejobb?
Du kommer att få ett brev/mail till den adress som är angiven i ansökan samt genom kuratorn på din skola.

Har jag större chans att få feriejobb i år om jag inte fick något feriejobb förra året?
Det beror på skolan och vilka elever de prioriterar.

Om jag tackat ja till erbjudet feriejobb, har jag då möjlighet att senare byta period?
Enbart om du har fått reda på att du ska gå i sommarskola. Semester och annan ledighet beviljas inte.

När betalas lönen ut?
Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. Förutsatt att du har lämnat in en närvarorapport till oss på Jobb- och kunskapstorget direkt efter avslutad period. Linköpings kommun betalar ut lönen 27/7, 27/8 samt 27/9.

Hur betalas lönen ut?
Lönen betalas ut till det konto som du har anmält till Nordea i samband med anställningen eller via ett utbetalningskort som skickas till den adressen du har uppgivit, kan tillkomma en avgift. Du måste ha legitimation för att kunna hämta ut pengarna.

Kan min kompis överta min plats för sommarjobb, om jag måste tacka nej?
Nej.

Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

Skicka e-post till Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

E-post: feriearbete@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 52

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Postadress: Jobb- och kunskapstorget
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 20 juni 2018