För dig som tar emot feriejobbare

Med stor hjälp av er som arbetsgivare i Linköping får unga chansen att få sitt allra första jobb. Feriejobben inom Linköpings kommun är till för unga vuxna huvudsakligen mellan 15 och 18 år, där sommarjobbarna är skrivna i Linköpings kommun.

Till dig som extern arbetsgivare, arbetsgivare utanför Linköpings kommuns organisation, kommer här information kring vad som är bra att tänka på inför feriejobbarna kommer till din arbetsplats.

Allmänna riktlinjer kring feriejobbarna

Erbjudandet om att ta emot ungdomar på sommaren gäller veckorna 24-33 och ska innebära tre hela veckor i följd för feriejobbarna. Flera treveckorsperioder är välkomna och något som vi uppmanar till.
Veckorna 24-33 är anpassade efter grundskolans och gymnasiets sommarlovsperioder.

Här följer några punkter som kan fungera som en checklista inför sommaren och kraven för att få ta emot en, eller flera, feriejobbare:

  • Ungdomen ska vara folkbokförd i Linköpings kommun.
  • Ungdomen omfattas av en arbetsskadeförsäkring.
  • Arbetsplatsen ska ha en F-skattsedel.
  • Lönen ska vara avtalsenlig.
  • Arbetstiden är i regel 6 timmar per dag och maximalt 90 timmar under hela anställningsperioden.
  • Arbetstiden ska i regel vara under dagtid.
  • Varje ungdom ska ha en handledare på arbetsplatsen.
  • Feriejobbarna ska inte ta över några ordinarie arbeten, utan finnas som en extra resurs.
  • Ekonomiskt bidrag från Linköpings kommun går att söka.

Arbetsmiljö

Det finns ett antal punkter kring arbetsmiljö som är värda att känna till och ta hänsyn till. Nedan förklarar vi vad ni bör tänka på inför och under tiden med feriejobbare på er arbetsplats.

Särskilt ansvar för arbetsmiljö

Arbetsplatsen ansvarar för att se till att arbetsmiljön blir fullt acceptabel och att eventuella risker tas bort. Arbetsplatsen har även skyddsansvar, det enligt arbetsmiljölagen (AML) även om ungdomen är anställd av kommunen.

Regler kring minderåriga

Många av feriejobbarna är minderåriga, under 18 år, och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet. I arbetsmiljölagen (AML) finns det regler hur minderåriga får arbeta. Detta finns i arbetsmiljölagen kapitel 5 och även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga, AFS 2012:3. Föreskrifterna gäller ungdomar under 18 år som arbetar som arbetstagare. Dessa föreskrifter reglerar även vad minderåriga får utföra för typ av arbetsuppgifter. Det finns också allmänna råd om användningen av föreskrifterna.

Särskilda regler för arbete med barn och unga

Inom förskoleverksamhet, skola, skolbarnomsorg och stöd åt barn med funktionshinder krävs utdrag ur belastningsregistret. Handläggaren för feriejobben ansvarar för kontakter med ungdomarna som erbjuds jobb inom dessa områden. Handläggaren bevakar att registerutdrag tas in för de ungdomar som ska anställas.

Ekonomiskt bidrag

Möjligheten att få ekonomiskt bidrag för att ta emot sommarjobbare finns. Det sker via rekvisition. Blankett till detta kommer inom kort.

Ytterligare frågor

Vill du ta emot feriejobbare? Eller uppstår det ytterligare frågor?
Du är välkommen att höra av dig till Jobb- och kunskapstorget.

Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

Skicka e-post till Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

E-post: feriearbete@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 52

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Postadress: Jobb- och kunskapstorget
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 25 september 2018