Avdelningschef LantmäterimyndighetenSista ansökningsdatum: 2017-06-28
Referensnummer: 152475

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kontorschef: Maryam Zeitooni-Dicker, 013-206368
HR-Konsult: Erik Svahn, 013-294292

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kommunlantmäteriet ansvarar för lantmäteriverksamheten i Linköpings kommun och består av de två avdelningarna Lantmäterimyndigheten samt GIS och landskapsinformation. De två avdelningarna leds av var sin avdelningschef som är underställd en kontorschef. På Lantmäterimyndighetens avdelning arbetar idag 10 medarbetare. Utöver fastighetsbildning ansvarar avdelningen för myndighetsservice i anslutning till plan- och byggprocessen samt för namn- och adressfrågor.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Lantmäterimyndigheten är din viktigaste uppgift att leda och utveckla avdelningens verksamhet. Dessutom kommer du att:

  • Delta i uppbyggnaden och utveckling av fastighetsinformationen i kommunens databaser 
  • Handlägga lantmäteriförrättningar av alla slag 
  • Medverka i kommunens planprocess för fysisk planering 
  • Utföra fastighetsrättsliga uppdrag 
  • Ge råd om fastighetsrätt och plangenomförande
  • Ansvara för kommunens namnberedningsfunktion 
  • Ingå i Kommunlantmäteriets ledningsgrupp

Kvalifikationer

Du har en civilingenjörsutbildning med lantmäteriinriktning eller motsvarande och flera års erfarenhet av förrättningshandläggning. Vi söker dig med goda ledaregenskaper och en utpräglad servicekänsla.

Du har lätt för att bygga och bibehålla goda relationer samt förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten.

Som person är du intresserad av att lära nytt och villig att dela med dig av dina kunskaper. Vi vill att du kan lyfta blicken och se hela samhällsbyggnadsprocessen och bidra till utvecklingen av den. Vi värdesätter din förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi vill framförallt att du står för våra kärnvärden Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade.

Vi avböjer all kontakt med försäljare av platsannonser/konsulter.

Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 juni 2017