Förskollärare till förskolorna i SkäggetorpSista ansökningsdatum: 2016-09-25
Referensnummer: 111467

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Nilsson, förskolechef, 013-20 72 06
Ewa Westergreen, förskolechef, 013-20 72 71
Linda Östergaard Hansen, förskoelchef, 013-29 48 21

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbets- och förhållningssätt.

I Skäggetorp satsar vi på personals kompetensutveckling och kollegialt lärande. Under läsåret kommer vi att arbeta särskilt med att fokusera på fortbildning i form av lokala nätverksgrupper /lärandegrupper.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag vilket möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans under dagtid.

Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn.

I området arbetar flerspråkiga brobyggare som har i uppdrag att vara en länk mellan familjen och förskolan.

Arbetsbeskrivning

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".        

Att arbeta som förskollärare på förskolorna i Skäggetorp innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av pedagogiska utvecklingsgrupper, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idèer mellan förskolorna. Dessa grupper leds av förskolornas arbetslagsledare. Arbetslagsledarna ingår i respektive förskolechefs ledningsgrupp.

På förskolorna arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling.  Områdets förskolor arbetar tematiskt med olika projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Under läsåret 2016/2017 kommer vi att prioritera arbetet med naturvetenskap och teknik samt jämställdhet och genus.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärar-/lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola 1-5 år.

Du har:

  • goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans styrdokument
  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • förmåga att skapa trygghet genom att vara en tillgänglig, inlyssnande och tydlig pedagogisk ledare

Du besitter även förmågan att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.

Du värdesätter, och har insikt om, föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.

Är du ny i yrket får du en mentor. Det finns en tydlig handlingsplan för introduktionsperioden.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016