Förstelärare till Ljungsbro skolaSista ansökningsdatum: 2017-03-09
Referensnummer: 124794

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Patrik Landström, skolområdeschef, 013-262653
Conny Oskarsson, rektor, 013-206737

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ljungsbro skola är en F-9-skola med cirka 550 elever. Skolan ligger en dryg mil utanför Linköpings centrum med goda bussförbindelser. Den ligger i ett naturskönt område med tillgång till skog och Göta Kanal. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en förstelärare till Ljungsbro skola F-6. Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i åk 4-6 i ämnena matematik och NO. Du ingår i en utvecklingsgrupp som har till uppgift att bedriva skolutveckling på Ljungsbro skola.

Förstelärare arbetar i skolan på uppdrag av rektor som också är chef. Förstelärare har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

Uppdraget som förstelärare är ett visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare som grund. Förordnandet som förstelärare är 3 år. Lönetillägg 5000 kr/månad gäller under förordnandetiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig lärare och har flerårig erfarenhet av undervisning inom skolan samt dokumenterat goda vitsord, exempelvis genom styrkta referenser. Du är behörig inom relevant ämne/ämnen. I din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett intresse för den undervisningsnära forskningen kring ovanstående ämnen och god omvärldsbevakning. Du har ett starkt intresse för att utveckla den pedagogiska undervisningen och en vilja att utveckla lärarkollegor och elever.

Din ansökan ska bestå av:

  • cv
  • ett personligt brev där du anger exempel på:
  • samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
  • hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
  • beskriv hur du vill utveckla undervisningen om du får detta uppdrag
  • dokumenterade vitsord/styrkta referenser
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 mars 2017