3 heltidmentorer till Ånestadsskolan årskurs 7-9Sista ansökningsdatum: 2019-06-16
Referensnummer: 3342

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Henrik Sävmo, Rektor, 013-262682

Jessica Milch, Lärarförbundet, 013-208838

Camilla Hult Kardfall, Lärarnas Riksförbund, 013-207984

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ånestadsskolan är en F-9 skola i utkanten av centrala Linköping och har ca. 550 elever och ca. 100 medarbetare. Skolans högstadium erbjuder en profilutbildning inom handboll och en nationell spetsutbildning inom samhällskunskap samt grundskoleutbildning enligt ordinarie timplan. Ånestadsskolans fokusområden är hälsofrämjande skolutveckling, formativt arbetssätt, IKT och fokusbiblioteket som en del av den pedagogiska verksamheten. Med ökad måluppfyllelse och goda kunskaper, behöriga pedagoger med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och bli bekräftade i sitt lärande. 

Arbetsbeskrivning

Du kommer arbeta i ett team om tre heltidsmentorer och i nära samarbete med ämneslärare och skolans elevhälsoteam. Dina huvudsakliga arbetsuppgift är att vara mentor för elever och stödja deras skolgång och utbildning och därmed skapa ökade förutsättningar för deras lärande och sociala utveckling. Du samverkar med skolans studie- och yrkesvägledare samt sociala koordinator och du är en länk mellan skola och hem. Du utför också uppdrag utifrån elevhälsoteamets beslut och strategiska arbete. Om du har pedagogisk bakgrund kommer också viss undervisning ingå i uppdraget.

Heltidsmentor är en ny funktion på Ånestadskolans högstdium. Detta innebär att du kommer att få vara med om att bygga upp funktionen och organisationen tillsammans med oss.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar och utifrån att tjänsterna är nyainrättade på skolan så söker vi olika kompetenser. Du har pedagogisk, social eller annan beteendevetenskaplig utbildning eller erfarenhet av att arbeta som elevcoach eller liknande, alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Med fördel har du kunskap om skolans styrdokument, erfarenhet av någon form av elevhälsoarbete, samtalsmetoder samt god datorvana.

Du tillför entusiam och tillit och vill påverka verksamhetens utveckling. Vi lägger mycket stor vikt på samarbetsförmåga och att lösa uppkomna problem på ett konstruktivt sätt. Du ser elevernas behov och anser att samverkan med lärare och övrig personal är centralt för att eleverna ska få bästa de bästa möjligheterna. Du är uppdragsstyrd och samtidigt kreativ och lyhörd.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-09

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3342

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 juni 2019