Administratör med ansvar för återsökning till Individ- och familjeomsorgenSista ansökningsdatum: 2019-03-14
Referensnummer: 2749

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Camilla Haataja, Gruppchef, 013-26 27 99

Marie Eriksson, HR-konsult, 013-206925

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare, SSR, 013-207854

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för Individ- och familjeomsorg (IFO), Barn och Unga EKB söker nu en administrativ assistent som huvudsakligen arbetar med återsökning av de statliga medel som är kopplade till målgrupperna ensamkommande barn och nyanlända.

IFO Barn och unga EKB arbetar med att utreda och följa upp målgrupperna ensamkommande barn, kvotflyktingfamiljer och ungdomar i åldern 17-20 år. Ansvaret innefattar både mottagande, placering och uppföljning för dessa barn med syfte till självständighet.

Arbetsbeskrivning

I arbetsgruppen arbetar för närvarande 13 socialsekreterare, tre administratörer samt en gruppchef.

Du samverkar internt inom hela förvaltningen och externt med andra berörda aktörer utifrån återsökning av de kostnader som kan sökas tillbaka från staten gällande ensamkommande barn och nyanlända.

Enheten har tre administrativa assistenter, varav två arbetar mot grupperna IFO Barn och unga EKB och Uppföljning familjehem. Det pågår en översyn av hur återsökningsarbetet ska organiseras.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • Ansvara för återsökning av kostnader och ersättningar
 • Skriva mallar för överklaganden och yttranden i återsökningsärenden
 • Ta fram handlingar som underlag för återsökning
 • Kontrollera att schablonutbetalningar stämmer
 • Ansvara för statistik kring de målgrupper som omfattas av återsökning, samt skapa listor för vidare kontroller av att utbetalningar sker korrekt

Dina arbetsuppgifter kan vid andra administratörers frånvaro innebära att vid behov:

 • Ta fram handlingar till utskott och nämnd
 • Arbete i verksamhetssystemet med aktualiseringar, registreringar och avslut
 • Registrera inkomna anmälningar och handlingar
 • Arkivering och akthantering; lägga upp nya akter, gallra i akter, lämna akter till Centralregistret och avsluta akter
 • Bistå vid nyanställning och avslut av personal gällande beställningar och behörigheter
 • Beställningar och bokningar
 • Attestera och granska fakturor
 • Inhämta handlingar från domar, journal och registerutdrag från polis
 • Föra mötesprotokoll
 • Kontrollera folkbokföring och andra register
 • Posthantering och diverse kontorsgöromål såsom, kopiera, scanna och faxa

Kvalifikationer

Vi söker dig med gymnasiekompetens inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Goda kunskaper i datoranvändning och i synnerhet Excel är ett krav. Erfarenhet av ekonomi/utbetalningar, ekonomiska kontroller och uppförande av statistik kring detta samt övrigt administrativt arbete och erfarenhet från arbete inom socialtjänstsektorn är meriterande. Det är även meriterande är om du har arbetat med dokumentation och rapportskrivning.

Vi söker dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är lugn och stabil i stressade situationer. Eftersom det ingår i tjänsten att samverka både internt och externt är det viktigt att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du tillför även entusiasm och energi och uttrycker en positiv attityd till arbetet. Då du är ensam i din roll med återsökning ställer det höga krav på att du efter en inlärningsperiod kan driva och organisera återsökningsarbetet självständigt. 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2749 

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändras den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen blir nu Social- och omsorgsförvaltningen. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 mars 2019