Arbetsterapeut till Birgittaskolan IVASSista ansökningsdatum: 2019-09-12
Referensnummer: 3783

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Charlotta Stjärne, Rektor, 013-263995

Tilda Ingesson, HR-konsult, 013-263349

Ljiljana Masic, Representant LF, 013-263081

Adisa Katana, Representant LR, 013-263081

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Birgittaskolan är en kommunal skola med både gymnasium och vuxenutbildning som ligger mitt i Linköping och har över 2000 elever.

IVAS är en enhet på Birgittaskolan som riktar sig mot elever inom Autismspektrumtillstånd (AST). Våra ca 90 elever läser på programmen för naturvetenskap eller samhällsvetenskap, preparandutbildningen eller individuellt alternativ. Vi arbetar i små klasser med individbaserad undervisning för att kunna hjälpa våra elever i såväl studier som i den personliga utvecklingen. Vi lägger stor vikt vid individbaserat bemötande och vi arbetar nära föräldrar och vårdnadshavare.

Arbetsbeskrivning

Vårt uppdrag på IVAS är att öka förutsättningarna för våra elever att kunna delta i skolarbetet samt att eleven efter gymnasiet ska ha med sig en framtidsplanering där denne finns i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället. Denna planering sker via genomförande av funktionsbedömningar, framtidsmässa, övergripande samtal samt framtidssamtal.

Arbetsuppgifter:

  • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja eleven att nå målen.
  • Stödja/vägleda eleven i genomförandet av studier/praktik samt stöd i övergång mellan gymnasiet och arbets-/vuxenlivet.
  • Dialog med skolpersonal, observation, analys och bedömning samt utifrån din kompetens ge förslag på åtgärder inom skolans dagliga aktiviteter.
  • Utifrån din kompetens ge förslag på anpassningar som kognitivt stöd, teknikstöd, kompenserande hjälpmedel och anpassning av skolmiljön.
  • Samordna samverkan mellan skolpersonal och andra verksamheter.
  • Genom samverkan med andra verksamheter, skolpersonal och elev skapa en hållbar framtidsplanering med ett helhetsperspektiv.
  • Funktionsbedömning/aktivitetsförmågebedömning via AWP/AWC samt självskattningsintervju utifrån ICF´s delaktighetsaspekter.
  • Se behov av samt utföra kompletterande bedömning som behövs i framtidsplaneringen.
  • Delta i planering och genomförande av framtidsmässa.
  • Delta i elevhälsoteam och samverka med andra professioner kring enskilda elever.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad arbetsterapeut som har goda kunskaper om AST. Du ska kunna genomföra funktionsbedömningar för att öka insikten hos eleven samt sammanställa funktionsbedömningen till ett dokument som kan användas av eleven i kontakten med andra verksamheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra funktionsbedömning/aktivitetsförmågebedömning via AMPS, AWP/AWC eller liknande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om verksamheter som möter ungdomar med AST och har en helhetssyn för att kunna ge kompetent vägledning vid övergången till livet efter skolslut.

Vi söker dig som är intresserad av och nyfiken på att arbeta med elever i behov av stöd. Du har tålamod och förblir motiverad och effektiv, har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och tycker om att samverka med personer inom verksamheten såväl som aktörer utanför verksamheten. Du tillför entusiasm och energi i arbetet och du kommer gärna med nya idéer och ett nytänkande. Du har även förmåga att arbeta självständigt och målinriktat med långt tidsperspektiv.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-09-16

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2020-01-31

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3783

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 september 2019