Barnskötare i förskola till Sturefors och BrokindSista ansökningsdatum: 2019-06-08
Referensnummer: 3305

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Marie Sturehed, Förskolechef, 013-205502

Christoffer Dolk, Rekryterare, 013-26 27 18

Ingela Ritapuu Rebo, Facklig företrädare, kommunal, 013-208925

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker nu två barnskötare till förskolorna Bigarråvägen i Sturefors och Melskogsvägen i Brokind.

Som barnskötare i Sturefors och Brokind kommer du att vara en del av ett arbetslag som ständigt lär och utvecklas. Vår gemensamma vision är ”En förskola där kunskap och människor växer”. Här arbetar engagerade och stolta förskollärare och barnskötare med god erfarenhet och kompetens.

I förskolområdet har vi förste förskollärare, hälsoinspiratörer, IKT- ansvarig och kulturombud. I området finns även tillgång till gemensamma stödresurser inom kvalitetsarbete och specialpedagogik. Gemensamt tema för området verksamhetsåret 2019-2020 är djur och natur och vårt prioriterade mål är språk. Vi satsar även på att utveckla utomhusmiljön på våra förskolor för att skapa en mer lärande och lustfylld utevistelse.

Som arbetsgivare vill vi ligga i framkant i det pedagogiska arbetet och ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Vi vill också skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och hälsoförmån. Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-05

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 3305

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 juni 2019