Barnskötare till förskolan Brandliljegatan 2, HarvestadSista ansökningsdatum: 2019-08-19
Referensnummer: 3355

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Carola Svensson, Biträdande förskolechef, 013-294621

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Ingela Ritapauu, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du vara en del av arbetslaget på vår nystartade förskola? Då är Förskolan Brandliljegatan i Harvestad platsen för dig!

Förskolan Brandliljegatan är en helt nybyggd förskola som ligger i den nya stadsdelen Harvestad i södra Linköping. Förskolan har succesivt öppnat sedan Maj månad 2018 och den har plats för 100 barn.

Som barnskötare på Brandliljegatan får du vara delaktig i att utveckla verksamheten från grunden och skapa rutiner samt arbetssätt för att ge barnen en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi arbetar tillsammans för att driva vår utveckling framåt och här finns möjlighet för dig som är nyfiken, kreativ och driftig att förverkliga pedagogiska idéer tillsammans med dina kollegor.

Vi arbetar efter målet att barnen ska få uppleva och utforska naturvetenskap i sin närmiljö och i sin vardag. Undervisningen sker i mindre grupper genom projektinriktat arbetssätt som följer barnens intressen.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg". Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

På förskolan Brandliljegatan kommer du som barnskötare ha tillgång till områdets gemensamma stödresurser inom bland annat specialpedagogik, kvalitetsarbete och flerspråkighet. Du kommer även få möjlighet till regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 % 

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 3355

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 augusti 2019