Barnskötare till förskolan Bronsåldersgatan 50Sista ansökningsdatum: 2019-06-18
Referensnummer: 3348

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Marie Bjärud Carlsson, Förskolechef, 013-20 84 30

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Ingela Ritapuu Rebo, Facklig företrädare, kommunal, 013-208925

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bronsåldersgatans förskola ligger i Ullstämma med närhet till skog och natur. Vi inspireras av Reggio Emilia pedagogiken vilket innebär att vi ser varje barn som ett kompetent barn där alla barn har olika kompetenser, kunskaper och färdigheter liksom olika intressen och behov.

Varje individ berikar vår grupp och vi lär tillsammans i ett utforskande arbetssätt. Här får alla bli och vara kompetenta tillsammans med andra i en miljö som välkomnar och bidrar till att olikheter värdesätts. Detta gör vår förskola till en demokratisk mötesplats.

Vår roll som pedagoger blir att vara:

  • Inlyssnande – vara nära barnen
  • Medforskande – vara nyfiken på barnens görande
  • Stimulerande – utmana barnen i deras görande

Vi har ett generöst arbetsklimat där pedagogerna ger varandra utrymme till tid för uppdrag och tar tillvara på varandras behov och kompetenser. Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna och för oss är det viktigt att bemöta varandra med respekt, tillit och hänsyn. Vi vill att alla ska känna att ”min åsikt” och känsla har betydelse i vår verksamhet.  

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-05

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2019-10-31

Sysselsättningsgrad: 75 % 

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3348

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 juni 2019