Barnskötare till förskolan Furubackavägen, Malmslätts förskolorSista ansökningsdatum: 2019-03-03
Referensnummer: 2685

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Ann-Kristin Anstérus, Förskolechef, 013-206517

Emilia Eriksson, Rekryterare, 013-26 35 68

Ingela Ritapuu Rebo, Facklig företrädare, kommunal, 013-208925

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Furubackavägen består av två avdelningar, Pusselbiten med barn 1-3 år samt Sprattelgubben med barn 3-5 år. Förskolan har en fantastisk utemiljö med stora gräsytor där barnen får träna sin motorik, nyfikenhet, fantasi, lek och lärande. Hos oss är lärmiljöerna föränderliga då vi hela tiden utgår från barnens intresse. På så sätt får barnen möjlighet att erövra nya kunskaper och erfarenheter.

På vår förskola har vi arbetat många år med att få barnen aktiva och uppmärksamma på miljöarbete. Hela Malmslätts område arbetar nu med hållbar utveckling som är ett av våra prioriterade mål. Vi på Furubackavägens förskola arbetar projektinriktat och har nu fokus på att bli Grön Flagg certifierade. Vi strävar efter att barnen ska få ett naturligt tänk och medvetenhet om att vara rädda om jordens befolkning och dess resurser.

Vi på förskolan arbetar även medvetet med människans lika värde, det vill säga att vi ser ingen skillnad på likheter-olikheter. Våra pedagogers ledord är att vara närvarande, lyhörda och flexibla vilket gör det möjligt att möta den föränderliga barngruppen.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2685

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 mars 2019