Barnskötare till förskolor i Kvinneby, Hagby och HjulsbroSista ansökningsdatum: 2019-03-14
Referensnummer: 2678

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Anja Mistrén, Förskolechef, 013-263656

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Ingela Ritapauu, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker nu barnskötare till våra förskolor Kvinnebyvägen 91, Kvinnebystigen 1, Bokhagsvägen 6, Askhagsvägen 10 och Blystigen 2.

Våra förskolor har Grön Flagg och är även anslutna till Friluftsfrämjandet med profileringen Skogsmulle i förskolan. Hos oss är nyfikenhet glädje och omsorg i fokus! Vi ligger i framkant i vårt systematiska kvalitetsarbete med en tydlig årsplan och en välförankrad grundstruktur.

  • Kvinnebyvägen 91 består av fyra avdelningar samt en mobil verksamhet i form av en förskolebuss som ersätter en avdelning och bedriver utomhuspedagogik med de äldsta barnen på förskolan. 

  • Kvinnebystigen 1 består av fyra avdelningar belägen centralt i Kvinneby med närhet till skog och natur.

  • Bokhagsvägen 6 är en förskola med tre avdelningar och ligger belägen intill flera fina skogsområden. Alldeles i närheten flyter även Kinda kanal förbi. De olika naturtyperna i förskolans omgivning ger barnen utmärkta möjligheter att tillsammans med pedagogerna utforska natur och djurliv på ett lekfullt sätt.

  • Askhagsvägen är en förskola med två avdelningar som ligger naturskönt i Hjulsbro med närheten till skogen.

  • Blystigen 2 består av två avdelningar och är belägen i Johannelund med närhet till skog och natur.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-01 eller enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 2678

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 mars 2019