Barnskötare till förskolor i T1/VasastadenSista ansökningsdatum: 2019-09-30
Referensnummer: 3881

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christoffer Dolk, HR-konsult / Rekryterare, 013-26 27 18

Charlotta Foucard, Förskolechef, 013-26 34 90

Ingela Ritapuu Rebo, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

T1/Vasastaden är ett område med nio förskolor som sträcker sig upp från T1-området och ner till Vasastaden. Våra förskolor består av en-, två- och fyra-avdelningsförskolor. Administrationen finns centralt på Brunnsgatan 10 där förskolechef och biträdande förskolechefer sitter. I området finns även tillgång till en egen specialpedagog och vaktmästare. I närområdet finns stora möjligheter till kulturella aktiviteter och rika naturupplevelser såsom exempelvis bibliotek, museum samt närliggande lekområden. 

Vi söker nu barnskötare till förskolorna på Brunnsgatan 10, Westmansgatan 100 och Banérgatan 10 vilka är centralt belägna förskolor med gångavstånd till både stadsbiblioteket och till en mindre stadsskog, Lektorshagen. Som barnskötare i T1/Vasastaden blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi har en god samverkan förskolor emellan i området och arbetar utifrån en gemensam struktur.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

I området arbetar vi mot målen ”Barnen ska utveckla förståelse för mänskliga rättigheter” kopplat till kulturell mångfald och ”Barnen ska utveckla sitt ordförråd, samt förmågan att leka med ord och berätta” kopplat till språk. Du som barnskötare har pedagogisk utvecklingstid tillsammans med dina närmsta kollegor 1 timme i veckan och enskild pedagogisk utvecklingstid 1 timme.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

I denna rekryteringsprocess ingår att du kommer att besvara ett antal videointervjufrågor som en del av din ansökan. Om du inte har möjlighet att besvara dessa frågor via video erbjuder vi dig en telefonintervju.

Tillträde: Omgående

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3881

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 september 2019