Barnskötare till Rättaregatan 120, AllergiförskolanSista ansökningsdatum: 2019-09-30
Referensnummer: 3861

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christoffer Dolk, HR-konsult / Rekryterare, 013-26 27 18

Veronica Carlsson, Biträdande rektor, 013-20 76 24

Ingela Ritapuu Rebo, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Lambohovs förskoleområde arbetar med projekterande arbetssätt. Utifrån ett gemensamt tema skapas projekt där barns erfarenheter och kunskaper utmanas vidare. Pedagogisk dokumentation ligger till grund för utvecklingen av projekten och det systematiska kvalitetsarbetet. Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna och förändrar och anpassar dem utifrån barnens behov och intressen. Som pedagog i vårt område har du tillgång till Kretslabbet – ett återbrukscenter för kreativitet och lärande. Pedagoger och barn kan hämta material där det får nytt liv utifrån kreativitet och fantasi i lärandet. 

Rättaregatan 120 har tre avdelningar vilka är Röd, Gul och Grön. Avdelning grön är en avdelning anpassad för barn med svår allergi, vilket innebär att de av någon anledning är infektionskänsliga eller sk. ʺhjärtebarnʺ. Här finns förutsättningar för att alla barn, även de med kraftiga allergier och så kallade Hjärtebarn, skall kunna vara i förskolan. På avdelningen planeras verksamheten så att alla barn kan delta i aktiviteter, äta maten och använda materialet som finns.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Att arbeta på allergiförskolan innebär att du som personal behöver förhålla dig till följande riktlinjer:

  • inga pälsdjur eller fåglar i hemmet.
  • ingen i familjen röker.
  • ingen användning av parfymerade hygienartiklar så som tvättmedel, tvål eller schampo.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med medicinering är detta meriterande. 

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-12-01

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3861

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 september 2019