Barnskötare till Vidingsjö förskolor, visstidsanställningSista ansökningsdatum: 2019-09-03
Referensnummer: 3751

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Marie Bjärud Carlsson, Förskolechef, 013-20 84 30

Per Sandsborg, Biträdande förskolechef, 013-294815

Tomas Kronzell, HR-konsult, 013-263474

Ingela Ritapauu, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker nu resurspersoner för att möjliggöra arbetet med mindre barngrupper till förskolorna Vidingsjö by, Grengatan och Bronsåldersgatan. Förskolorna präglas av ett generöst arbetsklimat där pedagogerna ser till varandras behov och tar tillvara kompetenser och har ett gott samarbete mellan avdelningarna. För oss är det viktigt att bemöta varandra med respekt, tillit och hänsyn. Alla ska känna att ”min åsikt” och känsla har betydelse.

På förskolorna arbetar pedagoger som genom samverkan, engagemang och flexibilitet skapar miljöer där barn erbjuds att vara delaktiga och få möjlighet att erövra kunskaper och erfarenheter på ett lustfyllt sätt i en trygga och lärorika miljöer. Med utgångspunkt från förskolans läroplan arbetar vi lösningsfokuserat och har fokus på människans möjligheter, respekt för andra och med övertygelsen om att det är i förskolan vi lägger grunden till det livslånga lärandet.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Förskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som kommer att ledas av ett pedagogiskt forum bestående av förskollärare från varje förskola och förskolechef i syfte att skapa en likvärdighet i arbetet mot ökad måluppfyllelse och ta tillvara på kompetenser och erfarenheter inom enheten Vidingsjö förskolor.

I området finns en förste förskollärare och specialpedagog.

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2019-12-31 med möjlighet till förlängning.

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3751

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 september 2019