Barnskötare till Vikingstads förskolorSista ansökningsdatum: 2019-08-29
Referensnummer: 3728

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Emilia Eriksson, Rekryterare, 013-26 35 68

Gunilla Andersson, Biträdande förskolechef, 013-263364

Ingela Ritapuu Rebo, Facklig företrädare, kommunal, 013-20 64 72

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande genom engagemang, glädje och professionalitet!

Valkebo förskolor är ett expansivt område med förskolor som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt elva förskolor och en dagbarnvårdare. Förskolorna knyts samman via expeditionen på Vikingstad skola där förskolechef, biträdande förskolechefer, specialpedagog och administration finns.

I Valkebo förskolor arbetar vi med att varje medarbetare skall känna delaktighet och inflytande för att kunna vara med och driva våra förskolor framåt och utvecklas med ökat ansvar och stolthet över uppdraget som pedagog hos oss. Vi har en god mix av pedagoger, allt från några alldeles nya i uppdraget till de med många års erfarenhet.

Vi söker nu barnskötare till förskolorna på Nannas gata 4 och på Backgårdsgatan 33. Förskolorna är belägna nära naturen i centrala Vikingstad som ligger ca 15 km utanför Linköping, här går det enkelt att ta sig både med bil och med pendeltåg som anländer flera gånger i timmen.

Arbetsbeskrivning

Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”.  

Som barnskötare ansvarar du för att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Som barnskötare inom Valkebo förskolor, kommer du erbjudas möjlighet till kollegialt lärande och kompetensutveckling, tillgång till specialpedagog, förste förskollärare och kvalitetskoordinator i ditt arbete. 

Kvalifikationer

Du som söker har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska även ha erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som barnskötare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3728

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 augusti 2019