Biståndsbedömare äldreomsorgSista ansökningsdatum: 2019-06-25
Referensnummer: 3429

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Sara Dunstrand, HR-konsult, 013-29 40 59

Anesa Omerovic, Gruppchef äldreomsorg, 013-29 40 52

Anna Hillberg, Gruppchef äldreomsorg, 013-20 62 86

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013-20 78 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar med myndighetsutövning och utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av extra stöd och omsorg. Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet.

Arbetsbeskrivning

Tjänsterna är placerad i gruppen Äldreomsorg på avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta. Biståndsbedömaren handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning (Socialtjänstlagen och LSS-lagen), kommunala reglementen, fastlagda mål och rutiner.

I arbetsuppgifterna ingår att biståndsbedömaren utreder behov, fattar beslut och ansvarar för att beslutet verkställs genom att göra en beställning till Linköpings kommuns utförare.

På sjukhuset deltar biståndsbedömare i samordnade vårdplaneringar som sker både fysiskt- och på distans. Gott samarbete krävs både med Regionen och då det också sker mycket kontakter med utförare inom äldreomsorgen är detta viktigt för att den enskilde skall få ett gott och rättssäkert bemötande.

I befattningen ingår också att informera äldre om vilket stöd det finns att få i kommunen samt informera om valfrihetssystemet i hemtjänsten, samt ingår det i  arbetsuppgifterna att göra uppföljningar av redan fattade biståndsbeslut. Vi arbetar och dokumenterar utifrån IBIC modellen (individens behov i centrum), ett behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt, där den enskilde individens behov och förmågor står i centrum.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen/social omsorgsexamen, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning i socialrätt är ett krav och erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg eller funktionshinderområdet är meriterande. Vi ser det som meriterande om du arbetat enligt IBIC och har vana av att arbeta i Treserva. B körkort är ett krav.

Vi söker dig som:

  • har en personlig mognad och förmåga att skapa förtroende
  • är strukturerad i ditt arbetssätt och är mån om att leverera med god kvalitet
  • drivs av att utveckla både dig själv och den verksamhet du befinner dig i och tar egna initiativ för att nå resultat
  • har en god förmåga att se och ta tillvara på olikheter. Arbetet kräver stor lyhördhet för den enskildes behov med ett målinriktat arbetssätt som sker i dialog med den enskilde
  • har en god samarbetsförmåga och är en god kommunikatör då samverkan med anhöriga, kollegor, utförare, samt andra professioner och myndigheter är en viktig del i arbetet
  • har en god språklig, analytisk förmåga.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 3429

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 juni 2019