Biståndsbedömare funktionshinderomsorg till avdelningen för äldre och funktionsnedsattaSista ansökningsdatum: 2019-07-15
Referensnummer: 3534

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Karin Olsson, Gruppchef, 013-206558

Sara Dunstrand, HR-konsult, 013-29 40 59

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013-20 78 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar med myndighetsutövning och utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av extra stöd och omsorg.

I uppdraget ingår att informera, utreda, bedöma och besluta om behov av insatser samt samordna, samverka och samarbeta med andra interna och externa aktörer. I uppdraget ingår att fokusera på helhetsperspektiv och beakta barnperspektivet. Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet.

Vi söker nu medarbetare till funktionshinderomsorggrupp som arbetar med målgruppen personer under 65 år med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri. På avdelningen finns även LSS-grupp och äldregrupp.

Arbetsbeskrivning

Biståndsbedömaren handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning Socialtjänstlagen (SoL), kommunala reglementen, fastlagda mål och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår att utreda behov, fatta beslut och ansvara för att beslut verkställs genom att göra en beställning till utförare. I samband med utredning ingår att ge information samt råd och stöd. I arbetet ingår även uppföljning av fattade beslut.

Vi arbetar och dokumenterar utifrån IBIC modellen (individens behov i centrum), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, där den enskilde individens behov och förmågor står i centrum. I samband med utredningen ansvarar handläggaren för att ge information samt ge råd och stöd till brukare och samarbetspartners. I arbetet ingår även uppföljning av fattade beslut gentemot utförare.

Vi inom Funktionshinderomsorg har aktivt börjat arbeta med effektivisering av vårt arbetssätt. Vi hoppas att du som söker ser fram emot att arbeta med utveckling och nytänkande.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen/social omsorgsexamen, beteendevetenskaplig utbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig (med kurser i socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt, och psykologi). Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, utredningsarbete och uppföljningsarbete inom funktionshinderområdet, socialpsykiatri eller LSS. Vi ser det som meriterande om du arbetat enligt IBIC och har vana av att arbeta i Treserva. B körkort är ett krav.

Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt samt ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ned stor vikt vid att leva upp till dessa. Vidare är du lyhörd för andra människors behov och arbetar bra tillsammans med andra. Du tar även egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Som person besitter du förmågan att förstå komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100% 

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3534

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 juli 2019