Biståndsbedömare/avgiftshandläggare till DebiteringsgruppenSista ansökningsdatum: 2019-09-23
Referensnummer: 3846

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Caroline Bergman, HR-konsult, 013-29 47 37

Susanne Åkeborg, Gruppchef, 013-20 64 32

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013- 20 78 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för Äldre- och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar med myndighetsutövning och utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av extra stöd och omsorg. Insatserna som avdelningen beslutar om ska bidra till trygghet, delaktighet och självständighet. Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden som handläggs. Som biståndsbedömare/avgiftshandläggare är du placerad i debiteringsgruppen på Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta på Social- och omsorgsförvaltningen.

Arbetsbeskrivning

Biståndsbedömaren handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning, kommunala reglemente, fastlagda mål och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår att biståndsbedömaren fattar avgiftsbeslut, beslut om individuellt förbehållsbelopp, registrering av inkomster och överklagan av avgiftsbeslut. Utbildning av utförare och viss support till utförare förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har Social omsorgsutbildning/Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning och biståndsbedömning är meriterande. Meriterande med erfarenhet av att arbeta i Treserva. Körkort är ett krav.


Du som söker är ansvarstagande och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar bra med andra människor samtidigt som du kan se relationer i sitt rätta perspektiv. Du är inlyssnande för kunders och medarbetares behov samt har en vilja och förmåga att hjälp andra. Du har även lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändring.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3846

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 september 2019