Biträdande rektor BäckskolanSista ansökningsdatum: 2019-09-15
Referensnummer: 3791

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Om arbetsplatsen

Bäckskolan är en mångkulturell F-6 skola med fritidshem och fritidsklubb och har sammanlagt ca 150 elever och 40 medarbetare. Skolan ligger i stadsdelen Berga med närhet till naturområden som Tinnerbäcken och Tinnerö naturreservat.

Bäckskolan arbetar målmedvetet och kollegialt med det professionella förhållningssättet och främjande elevhälsoarbetet så att alla elever ges förutsättningar att maximera sitt lärande och nå högre måluppfyllelse i en trygg inkluderande skolmiljö. Medarbetarna på skolan är viktiga resurser där många har lång erfarenhet av Bäckskolan.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande rektor på Bäckskolan kommer du att vara direkt underställd rektor och ha ett visst verksamhets-, resultat- och personalansvar 50% av tjänsten. I nära samverkan med rektor kommer du som biträdande rektor ansvara för att uppnå en hög måluppfyllelse inom skolan utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Ditt uppdrag omfattar också att arbeta 50% med specialpedagogiska uppdrag i verksamheten.

Du samordnar och deltar i pedagogiska utredningar för att analysera behov på skol-, grupp- och individnivå. I uppdraget ingår att arbeta med rutiner för dokumentation för hur du och övriga medarbetare uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Du stödjer och arbetar med målet att kunna möta behoven hos alla elever. Du har ett särskilt ansvar att följa upp och utvärdera arbetet för att säkerställa att alla elever i behov av särskilt stöd får det.

Goda möjligheter ges för dig som vill utvecklas som ledare och som vill driva utvecklingsarbete. Tjänsten som biträdande rektor består av en tillsvidareanställning på 100 % i Linköpings kommun med befattning inom det egna kompetensområdet som grund men med ett förordnande som biträdande rektor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning som grundskollärare, specialpedagog eller speciallärare. Du har god pedagogisk insikt samt är mycket väl förtrogen med skolans läroplan och andra styrdokument. Du har erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och har haft en arbetsledande funktion i skolmiljö. Det är meriterande om du har gått rektorsutbildningen/rektorsprogrammet eller annan chefsförberedande utbildning.

Du har god samarbetsförmåga, självinsikt och är trygg i dig själv. Du tillför entusiasm, energi och lust i samarbetet med medarbetare och elever. Förmågan att samverka med vårdnadshavare och närområde är helt nödvändig för att ta sig an verksamhetens utmaningar på såväl kort som lång sikt.

Du arbetar systematiskt och relationellt för att fortsätta utveckla en lärande kollegial anda i en organisation där goda relationer och trygghet utgör grunden för att uppnå goda kunskapsresultat och en god arbetsmiljö för elever och personal.

Du kan snabbt hantera förändrade krav och förutsättningar på ett positivt sätt. Du arbetar bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

Information om tjänsten

Tillträde: Enl överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3791

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 september 2019