Biträdande rektor HimnaskolanSista ansökningsdatum: 2019-08-04
Referensnummer: 3554

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Lena Göterdal, Rektor, 013-205741

Patrik Reman, HR Specialist Rekrytering, 013-294648

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Himnaskolan ligger en mil öster om Linköping i samhället Linghem. Skolan har cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Årskurs 5 och 6 tillhör Himnaskolan men har sin placering på Linghemsskolan. Det finns också fritidsavdelningar för förskoleklass till årskurs 3 samt öppen fritidsverksamhet för årskurs 4 till 6.

Himnaskolan har elevråd, klassråd, rastråd och fritidsråd där eleverna är delaktiga i arbetet med att skapa trivsel och trygghet på skolan och fritidshemmen. Skolan har också en trivselgrupp som anordnar aktiviteter för att öka gemenskapen på skolan. Gruppen består av både elever och personal. Skolan arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen. Himnaskolan arbetar aktivt för att pedagogerna ska öka sina kunskaper och strategier för att arbeta språkutvecklande både i skola och fritidshem. På Himnaskolan accepteras inte trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Om detta förekommer agerar skolans personal snabbt tillsammans med skolans trygghetsteam. Skolan har även ett väl fungerande elevhälsoteam

Arbetsbeskrivning

I nära samverkan med rektor kommer du som biträdande rektor ansvara för att uppnå en hög måluppfyllelse inom skolan utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Du är direkt underställd rektor och biträder denne i ledningen av verksamheten avseende utvecklings-, personal- och verksamhetsfrågor. Goda möjligheter ges för dig som vill utvecklas som ledare samt driva utvecklingsarbete. Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen (som medarbetare) med ett tidsbegränsat förordnande under ett till fyra år som chef. När chefsförordnandet avslutas har du som arbetstagare kvar din tjänst i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Vi ser att du som person ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. 

Information om tjänsten

Tillträde: enl överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3554

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 augusti 2019