Biträdande rektor till T1-skolornaSista ansökningsdatum: 2019-08-25
Referensnummer: 3646

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Gudrun Werner, Rektor, 013-206921

Hanna Almcrantz, Facklig företrädare- Lärarförbundet, 013-206922

Emma Holmquist, Facklig företrädare LR, 013-207851

Petra Myrinder, HR konsult, 013-26 31 31

Ansök här!

Om arbetsplatsen

T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Studieron i klassrummen är god och personalen är engagerad och motiverad. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas.Vi har höga förväntningar på eleverna, det är centralt för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna.

T1-skolorna ligger centralt belägna med skolgårdar som eleverna uppskattar mycket. Dessutom är närheten till vår egen Skolskog i Vallaskogen en enastående möjlighet för oss att hela tiden ha en närhet till naturen. T1-skolorna är inrymda i Tunvallaskolan (förskoleklass - åk 1) och Fridtunaskolan (åk 2-6).

Fritidshem finns på båda skolorna.

Arbetsbeskrivning

I nära samverkan med rektor kommer du som biträdande rektor ansvara för att uppnå en hög måluppfyllelse inom skolan utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Du är direkt underställd rektor och biträder denne i ledningen av verksamheten avseende utvecklings-, personal- och verksamhetsfrågor. Ett av våra fokusområden i dessa frågor är att alla tar ett aktivt ansvar i att utveckla vår arbetsmiljö, både för våra medarbetare och våra elever. I tjänsten ingår även ett visst personalansvar. Vidare kommer du bland annat att inneha ett större ansvar för elevhälsan. 

Tjänsten utformas utifrån den sökandes kompetens, behörighet och preferenser i dialog med rektor och ledningsgrupp.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen (som medarbetare) med ett tidsbegränsat förordnande under ett till fyra år som chef. När chefsförordnandet avslutas har du som arbetstagare kvar din tjänst i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning såsom lärare, fritidspedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har en god kännedom om gällande styrdokument och läroplan samt ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete. Erfarenhet av arbete från verksamheter i en F-6 skola är önskvärt men inte ett krav. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med personalfrågor.

Som person leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt att du skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda parter. Vidare har du en förståelse för och tillämpar affärsmässiga principer samt tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Vidare väger du samman komplex information och olika typer hänsynstagande och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut. Du kan även fatta beslut och agera utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3646

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 augusti 2019