Biträdande rektorer till TornhagsskolanSista ansökningsdatum: 2019-02-28
Referensnummer: 2695

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Catrine Månsson, Rektor, 013-20 79 53

Paulina Nilsson, Lärare (LR facklig representant), 013-26 34 51

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tornhagsskolan är en skola med elever från förskoleklass till år 9 samt fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Torhagsskolan ligger i en lugn och fin omgivning med närhet till Valla fritidsområde, Gamla Linköping och Rydskogen.

Vi vill vara en skola där alla utmanas och får växa. Med kunskap, trygghet och glädje ger vi eleverna möjlighet att utveckla sina styrkor och förmågor. Att sätta eleven i centrum ställer höga krav på flexibilitet och mod att bryta invanda mönster. Personalen arbetar aktivt med hållbar utveckling för att fostra eleverna till ansvarstagande individer och aktivt deltagande samhällsmedborgare. I centrum står även kollegialt lärande omkring läs- och skrivutveckling samt vidareutveckling av matematikundervisningens didaktik.
Kombinationen av traditioner och nytänkande gör Tornhagsskolan till en bra skola att växa i.

Arbetsbeskrivning

Tornhagsskolan är en skola där rektor kommer att leda skolan tillsammans med tre biträdande rektorer. Du som biträdande rektor är ansvarig för skolans verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi i den verksamhet som du får ansvar för. Rektor har ett helhetsansvar. Att skapa och upprätthålla nätverk och ett gott samarbete med personal, elever och föräldrar är en viktig del av arbetsuppgifterna. Skolan arbetar målmedvetet utifrån ett inkluderande förhållningssätt vilket bland annat ges uttryck i ett kollegialt lärande där undervisningen sker i team.

I uppdraget finns det stora möjligheter att fortsätta utveckla skolan utifrån nuvarande och framtida uppdrag.

Som biträdande rektor på Tornhagsskolan kommer du ingå i en ledningsgrupp tillsammans med de andra biträdande rektorerna och rektor. Ett av de stora fokusområdena i ledningsgruppen är just det pedagogiska ledarskapet. Här finner du professionellt stöd från dina kollegor och du ges möjlighet till kollegial utveckling. Förutom dina biträdande rektorskollegor och rektor har du till din hjälp även ett stort organisatoriskt stöd inom skolområdet så som kvalitétskoordinator, HR-konsult, ekonom, samt skolområdeschef. Linköpings kommun har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder chefer utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Kvalifikationer

Vi söker en engagerad, nyfiken och tillitsfull biträdande rektor som tillsammans med rektor och personal fortsätter leda skolans utveckling framåt för varje elev.

Vi söker dig som har förmågan att ta ansvar för och se sambandet mellan pedagogiska överväganden, ledarskap och ekonomisk styrning. Du arbetar systematiskt och strategiskt för en lärande organisation där goda relationer och trygghet utgör grunden för att uppnå höga kunskapsresultat och en god arbetsmiljö för elever och personal. Du har engagemang att utöva ett tydligt, inkluderande, utmanande, stödjande och närvarande pedagogiskt ledarskap i det dagliga arbetet med fokus på att utveckla och förbättra varje elevs lärande och resultat. Du har ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att utveckla och förbättra verksamheten i en lärande organisation.

 Välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast augusti.

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande som biträdande rektor

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 3

Ref. nr: 2695

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 februari 2019