Bostöd till BostadsenhetenSista ansökningsdatum: 2019-08-04
Referensnummer: 3521

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Fedja Serhatlic, Enhetschef för bostadsförsörjning, 013-206190

Marie Eriksson, HR-konsult, 013-206925

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare SSR, 013- 20 78 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bostaden är en viktig faktor för människors möjligheter att delta i samhället, etablera sig socialt och bygga upp långsiktiga kontakter. En bostad är viktig för människors möjligheter att söka och erhålla ett arbete och därmed för möjligheterna till egen försörjning.

Bostadsenheten har helhetsansvar för bostadsförsörjning för målgrupper som kommunen enligt lagstiftning har ett särskilt ansvar för. Enheten bedriver och utvecklar en professionell och måleffektiv verksamhet för in- och uthyrning av kommunala boenden. Vårt uppdrag är att utveckla kommunens samarbetsformer med bostadsmarknadens aktörer, kommunala och privata bostadsbolag samt branschorganisationer. Verksamheten har funnits i ca nio månader och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. 

Arbetsbeskrivning

När en person inte har förmåga att lösa sin boendesituation, har uttömt alla möjligheter att ordna boende genom den öppna bostadsmarknaden eller hos sitt privata nätverk samt befinner sig i akut bostadslöshet, kan det bli aktuellt med boendeinsatser från Social- och omsorgsförvaltningen. Bostadsenheten har helhetsansvar för boendeförsörjningen avseende kommunala boenden. 

Tillsammans med Bostadsenhetens övriga funktioner, administratörer, bostadssamordnare och boendevärdar kommer du att verka för effektiv och professionell boendeförsörjning av kommunala boenden. Du kommer att jobba i nära samarbete med socialsekreterare som fattar beslut om bistånd avseende borelaterade frågor. Arbetet är av utåtriktat och av uppsökande karaktär och du kommer att arbeta stödjande och motiverande med målet att individer som bor i kommunala boenden så fort som möjligt själva hittar egen bostad. En viktig del av arbetet är att motivera till att allmänt god hyressed följs, exempelvis att hyra betalas i tid, att klient vårdar boendet samt att störningar inte förekommer.  

Kvalifikationer

Du har utbildning som behandlingspedagog, socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning som vi tycker är relevant. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. B-körkort är ett krav. Då tjänsten innebär att samverka med andra funktioner samt dokumentera krävs att du har god förmåga i svenska i tal och skrift.  

Som person är du lugn, trygg och har självinsikt. Du jobbar bra med andra människor och tillför engagemang och energi i arbetet. Du har förmågan att förbli stabil och kontrollerad även i stressad situationer och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter när situationen kräver det. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har mod att agera utifrån din egen övertygelse. Du tar initiativ och uppnår resultat.    

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3521 

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 augusti 2019