Ekonom till Social- och omsorgsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2019-03-15
Referensnummer: 2766

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Marie Eriksson, HR-konsult, 013-206925

Åsa Drange, Ekonomichef, 013-294695

Janin Tekkeden, Facklig företrädare, SACO, 013-26 32 44

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072 574 0003

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Som ekonom ingår du i Gemensam förvaltningsadministration. Gemensam förvaltningsadministration utgörs av stödprocessfunktioner inom ekonomi, HR och administration och avser stöd till chefer och medarbetare vid Social- och omsorgsförvaltningen. Ekonomifunktionen utgörs av ekonomichef, ekonomer och ekonomiassistenter som hanterar ekonomifrågorna i nära samarbete med varandra. I samband med att en ny förvaltning bildats så kommer även organiseringen av stödfunktionerna ses över. Detta innebär att du har möjlighet att vara med att forma din roll utifrån dina erfarenheter och din kompetens. 

Arbetsbeskrivning

Som ekonom kommer du ge kvalificerat ekonomistöd till chefer och medarbetare inom förvaltningen. I ditt arbete ingår bl.a. löpande uppföljnings och redovisningsarbete, bokslut och delårsrapporter. I rollen som ekonom förväntas du bidra med din kompetens i det samlade processarbetet som är under utveckling. I arbetsuppgifterna ingår det dessutom att ingå i olika projekt, utredningsarbeten samt att arbeta med internkontroll. Du kommer arbeta nära ett par av förvaltningens chefer och planeringsledare för att vara ett stöd i det ekonomiska uppföljningsarbetet samt vara delaktig i de olika gruppernas arbete på den nivån som krävs för att kunna ge relevant stöd. Du kommer delta i de olika forum som finns för ekonomer inom förvaltningen och vid behov i andra forum där ekonomiperspektivet ska beaktas. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi. Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av ekonomiarbete. Du har god datorvana med goda kunskaper i Excel.

Som person söker vi dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och hela tiden arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Den här tjänsten kräver att du förstår numeriska underlag och ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet när du agerar och beslutar för verksamheten bästa. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du anpassar sätten att förmedla ditt budskap till andra. 

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-04-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2020-09-30

Sysselsättningsgrad: 100%, möjligheter finns till deltidsarbete

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2766

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändras den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen blir nu Social- och omsorgsförvaltningen. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 mars 2019