Ekonomichef till UtbildningsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2019-04-01
Referensnummer: 2809

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Patrik Reman, HR-specialist Rekrytering, 013-29 46 48

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 6000 medarbetare som arbetar med barn, unga och vuxna, i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning samt med arbetsmarknadsinsatser. I takt med att Linköping växer och antalet barn och unga blir fler växer också verksamheten och förvaltningen förväntas öka antalet medarbetare de kommande åren.

Utbildningsförvaltningen leds på övergripande nivå från utbildningskontoret som även bereder ärenden till barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

Arbetsbeskrivning

Som ekonomichef på Utbildningsförvaltningen kommer ditt uppdrag att vara att arbeta långsiktigt och strategiskt för att säkerställa en väl fungerande ekonomiprocess inom förvaltningen och för de politiska nämnderna. Du leder utvecklingen av den egna ekonomiprocessen inom förvaltningen och säkerställer att harmoniserar med den kommunövergripande, där digitalisering och automatisering av processer är särskilt prioriterat.  Du ansvarar för att kommunens riktlinjer och regler för styrning, ledning och samordning av den ekonomiska verksamheten efterlevs och utvecklas.

I arbetet ingår bland annat att;

  • Planera och driva budgetarbetet inom förvaltningen vilket innebär att samordna processen med tidplaner, arbetsprocess, struktur och konsekvensändringar.
  • Ge konsultativt stöd i ekonomifrågor till förvaltningsdirektörens stab och övriga chefer inom förvaltningen.
  • Ta ett helhetsansvar i ekonomiprocessen med budgetering, delårsrapportering, den löpande ekonomiuppföljningen, internkontroll, samt kontakter med samt information till ansvariga chefer.
  • Genom benchmarking, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning inom och utanför kommunen utveckla processer och rutiner.

Du är underställd förvaltningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Som ekonomichef ingår du även i ekonomidirektörens chefsnätverk där uppdraget är att både företräda förvaltningen men även driva kommunövergripande ekonomifrågor. Du kommer ha direkt personalansvar för den förvaltningsgemensamma ekonomiavdelningen bestående av fem ekonomer, samt ha ett processledningsansvar för samtliga ekonomer i förvaltningen. I rollen ingår även personalansvar för förvaltningens lokalplaneringsfunktion.

Kvalifikationer

Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller annan akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarar detta. Flerårig erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomisk styrning på strategiskt plan är ett krav, gärna i en stor organisation på en övergripande nivå.

Vi söker dig med gediget intresse för verksamheten och en förståelse för helhet och förmåga att sätta dig in i detaljer vid behov. Detta för att förstå, ge adekvat stöd och prioritera samt också för att utveckla principer och modeller som förenklar och förtydligar.

Chefs och ledarerfarenhet från en stor organisation är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla processer är ett krav. Det är även meriterande om erfarenheten är från kommunal sektor eller annan politiskt styrd verksamhet.

Arbetet förutsätter god kunskap inom verksamhetsstyrning, styrningsmodeller och ekonomisk styrning. Då uppdraget även innebär att utveckla system samt hålla i utbildningar krävs det att du har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift. Vi vill att du har ett intresse för den digitala utvecklingen. 

Du är analytisk och strukturerad med god planeringsförmåga och gillar och har förmågan att leverera rätt inom givna tidsramar. Du är pedagogisk och har en kommunikativ förmåga där du anpassar underlag och information till dina mottagare. Du bygger och utvecklar relationer på olika nivåer i och utanför den egna verksamheten och agerar utåtriktat och synligt samtidigt som du inger förtroende. Om det inte blir som du hade planerat eller tänkt, förhåller du dig fortsatt entusiastisk och fokuserad och anpassar ditt arbete till de nya förutsättningarna. Du är intresserad, nyfiken och engagerad.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2809

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 april 2019