Elevassistent till Slaka/Skeda skolaSista ansökningsdatum: 2019-08-04
Referensnummer: 3532

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 6 månader

Kontaktperson:

Jenny Lilja, Rektor, 013-20 60 82

Helene Nilsson, Bitr. rektor, 013-20 73 05

Therese Waller, Ordförande, 013-20 64 85

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Slaka/Skeda är ett rektorsområde med två skolenheter, med ca 300 elever. Det är två F-6 skolor med skolbarnomsorg och den trygga småskaliga atmosfären förstärks av att skolorna ligger i naturskön gammal kulturbygd där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag. Skolan har goda resultat i både egna enkäter och kartläggningar samt i kommunens attitydundersökning. Resultaten analyseras och åtgärder sätts utifrån detta.
En stabil och kunnig personalgrupp arbetar aktivt för en trygg skolmiljö med personlighet, närhet och omtanke. Tydliga riktlinjer för utvärdering av verksamheten och konkreta åtgärder för att bekämpa alla former av kränkande behandling lägger grunden för en positiv miljö med goda resultat.

Arbetsbeskrivning

Till hösten söker vi en elevassistent till Skeda/Slaka skola. Uppdraget innebär att i dialog med lärare i skolan och på fritidshemmet stötta en elev med diabetes. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillsammans med kollegor arbeta för att utveckla verksamheten och arbeta för hög måluppfyllelse.

Kvalifikationer

Du är utbildad barnskötare eller liknande och har erfarenhet av pedagogiskt arbete och att samarbeta med kollegor i ett arbetslag. Du vill bidra till att utveckla verksamheten i enlighet med skolans mål och är flexibel och öppen för förändringar. Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar. Positivt om du har erfarenheter av arbete med IKT.

Vi söker dig som:

  • är ansvarstagande, lyhörd, självständig, positiv och flexibel
  • är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer
  • har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar
  • har förmågan att entusiasmera och engagera
  • har förmågan att se möjligheter i förändringar
  • har en god pedagogisk förmåga
  • har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap
  • har en god samarbetsförmåga

Information om tjänsten

Tillträde: 190805 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 70-100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref.nr:3532

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 augusti 2019