Enhetschef till KatedralskolanSista ansökningsdatum: 2019-06-09
Referensnummer: 3047

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Åsa Ridne, Skolchef, 013-263239

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet., 013-207386

Magnus Thor, Facklig företrädare, Sveriges Skolledarförbund

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Katedralskolan ligger i centrala Linköping och är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor och är grundat år 1627. Verksamheten drivs i en vacker skolbyggnad från 1915 som varsamt anpassas efter skolutvecklingens behov. Tradition och utveckling är våra honnörsord då vi vill värna om traditionerna samtidigt som vi erbjuder en modern utbildning. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt. Katedralskolan har idag ca 1250 elever och 120 anställda.

Katedralskolan har fyra nationella studieförberedande gymnasieprogram, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet samt ett yrkesprogram, Handels- och administrationsprogrammet. Dessutom finns IB – International Baccalaureate Diploma Programme, som ger global universitetsbehörighet. Skolan har genom väl etablerade utländska kontakter en internationell profil som innefattar elevutbyte med andra länder, gedigen språkundervisning samt olika samverkansprojekt mellan språk och andra ämnen.

Katedralskolan satsar på utveckling och formar nu en ny ledningsgrupp från årsskiftet 2019/2020 och rekryterar enhetschef, rektor, ekonom/administrativ chef och HR-konsult. Tjänsterna annonseras samtidigt och rekryteringsprocesserna kommer samköras för att ge rätt förutsättningar för den nya gruppen.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill leda verksamheten på Katedralskolan in i framtiden och ta ansvar för sambandet mellan pedagogiska överväganden, ledarskap och ekonomisk styrning. I rollen som enhetschef kommer du att ha det övergripande verksamhets- och ekonomiansvaret för enheten och arbeta både med strategiska och operativa frågor i samverkan med enhetens ledningsgrupp. Det innebär att inom ramen för tilldelade resurser styra, leda och utveckla enheten med tydligt fokus på måluppfyllelse och framtidsfrågor.

Du är ansvarig för skolans arbetsmiljö, samverkan, måluppfyllelse och kvalitet. I uppdraget finns stora möjligheter att forma skolans framtida utveckling.

Uppdraget som enhetschef innebär att vara väl förtrogen med innebörden i styrdokumenten för verksamheten: kommunala, statliga och övrig lagstiftning

Du är chef över enhetens tre rektorer, ekonom/adminstrativ chef samt stödfunktioner. Du är direkt underställd skolchefen för gymnasie- och vuxenutbildning och ingår i ledningsgruppen för gymnasieskola och vuxenutbildning. Du förväntas ha en helhetssyn ur ett kommunövergripande perspektiv.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande under ett till fyra år som chef. När chefsförordnandet avslutas har du som arbetstagare kvar din tjänst i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Du har pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta i en ledande befattning i en större gymnasie- och/eller vuxenutbildningsverksamhet. Har du gått rektorsutbildningen och rektorslyftet är det meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av budgetansvar i en större organisation och erfarenhet från att strategiskt driva och planera utvecklingsarbete liksom att du har arbetsgivarkunskap med avseende på lagar och avtal.

Du arbetar för en lärande organisation där goda relationer och trygghet utgör grunden för att uppnå höga kunskapsresultat och där vetenskaplig grund, forskningsbaserat arbetssätt och beprövad erfarenhet är viktiga begrepp.

Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt gentemot gällande tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om gällande kvalitetsstandard. Du har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.

Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat i prioriteringar, planering och agerande. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och anpassar dina handlingar till detta. Du väger samman olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Som person är du trygg, stabil och har förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål och blir en referenspunkt för andra. Du arbetar bra med andra människor och skapar kontakter och underhåller relationer.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse, förslagsvis höstterminen -19

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3047

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 juni 2019