Förskollärare till Bataljonsgatan 24, Förskolor Berga/EkkällanSista ansökningsdatum: 2019-03-03
Referensnummer: 2482

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Inger Collin, Förskolechef, 013-20 79 91

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Sandra Wahlström, Företrädare Lärarförbundet. Kontakta vid fackliga frågor, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Bataljonsgatan 24 ligger i Södra Ekkällan som är ett nytt bostadsområde som gränsar till härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden. Förskolan ligger i bottenvåningen på Ekkälleskolan och ingår i det nya förskoleområdet Berga/Ekkällan. 

Förskolans pedagogiska inriktning är att medvetet och aktivt arbeta med barnens språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid leken och språket. Sång, musik, rörelse och skapande är också viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet. 

Som mål under detta läsår har vi att utveckla digital kompetens hos barnen och hos oss som pedagoger.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Vi lägger stor vikt vid vår organisation för att underlätta utvecklingen av barns lärande i förskolan, men också för att främja personalens arbetsmiljö. Det innebär bland annat att vi har en pedagogisk utvecklingsgrupp där en förskollärare från varje arbetslag deltar.

På förskolan Bataljonsgatan 24 kommer du:

  • Ha tillgång till flerspråkiga "brobyggare" som ett stöd mellan familjer och förskola. Som stöd i arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn finns även en processtödjare.
  • Ha tillgång till en specialpedagog som är knuten till förskolorna i området.
  • Ingå i en organisation med stort fokus på samarbete och att alla ska vara delaktiga och ta ansvar.
  • Ha en timmes reflektion/vecka och varje arbetslag har två kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna varje termin. 

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2482

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 mars 2019