Förskollärare till förskolan Föreningsgatan 19, InnerstadenSista ansökningsdatum: 2019-08-04
Referensnummer: 2535

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Therese Jönsson, Ansvarig chef, 013-262734

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-263474

Sandra Wahlström, Facklig företrädare Lärarförbundet, 013-207386

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-263387, 076-1185387

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Föreningsgatan 19 är belägen med närhet till Magistratshagen och Linköpings Trädgårdsförening, båda plats med stora möjligheter till inspiration och utforskande i spännande miljöer. Förskolan är organiserad i en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år. 

Våra utvecklingsområden detta läsår är språkutveckling och kulturell mångfald. Samtliga pedagoger genomgår en kompetensutveckling i Läslyftet under handledning av vår försteförskollärare.  

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Vi söker en nyfiken, kreativ och kompetent förskollärare som leder det pedagogiska arbetet. Du har ett tydligt barnfokus och bidrar genom ditt förhållningssätt och din kunskap till att skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer som ger barnen goda förutsättningar för att utvecklas i sitt förändrade kunnande.

På förskolan Föreningsgatan 19 kommer du:

  • Ha gemensam reflektionstid i arbetslaget.
  • Tid för enskild reflektion.
  • Specialpedagogiskt stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
  • Regelbunden kompetensutveckling kopplad till våra utvecklingsområden.
  • Erbjudas arbetskläder för utomhusbruk och en personlig lärplatta.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 191101 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2535

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 augusti 2019