Förskollärare till förskolan Knektgatan, område Berga/EkkällanSista ansökningsdatum: 2019-03-17
Referensnummer: 2746

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Inger Collin, Förskolechef, 013-20 79 91

Tomas Kronzell, Rekryterare, 013-26 34 74

Sandra Wahlström, Facklig företrädare Lärarförbundet, 013-20 73 86

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-26 33 87, 076-118 53 87

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Knektgatan ligger i stadsdelen Berga och gränsar till det nya bostadsområdet Södra Ekkällan. Förskolan har härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden och det finns goda bussförbindelser in till centrala Linköping. Knektgatan är en förskola med fyra avdelningar.

Vi är en förskola med många olika kulturer som berikar vår verksamhet. Vi samarbetar med två andra förskolor i området med anställd brobyggare, flerspråkig personal samt specialpedagog som är ett stöd i det pedagogiska arbetet. Vi har en klar utvecklad organisation för att underlätta utvecklingen av barnens lärande. Det innebär bl.a. att vi har tydliga rutiner över dagen och arbetar med barnen i mindre grupper.

Varje arbetslag har en timmes reflektion/vecka, varje arbetslag har två kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna. Vi har en fortbildningsplan med litteraturläsning, fortbildningsdagar m.m. Planeringstid och reflektionstid är något som är viktigt då det kollegiala lärandet möjliggör utveckling av både verksamheten och sitt eget lärande.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Det är en fast tjänst på en avdelning för de yngre barnen. Som personal får du arbeta med kunniga och engagerade pedagoger. Du deltar i alla olika arbetsuppgifter på förskolan. Förhållningssätt, glädje och fokus på uppdraget i förskolans läroplan är några av de arbetsuppgifter som är viktiga.

Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär att utvärdera, analysera och planera verksamheten. Du driver det pedagogiska arbetet i barngruppen, har ett starkt barnfokus och skapar miljöer som gynnar barns utveckling. För att förskolan ska upplevas positiv av alla är föräldrasamverkan också av stor betydelse.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2746

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 mars 2019